ב"ה יום רביעי, י" אייר תשע"ח | 25.04.18
שולחן הכבוד באירוע
שולחן הכבוד באירוע צילום: מארקו דאשעוו
ניו-יורק: התוועדות מיוחדת לציון התייסדות צא"ח

לרגל יום ההתייסדות השישים ושתיים של צעירי אגודת חב"ד המרכזית התאספו השלוחים, הוועד והצוות לסעודת רעים, כינוס התעוררות והתוועדות חברים ● אורח הכבוד והנואם הראשי: הרב יצחק שוחט מלונדון ● לכתבה המלאה וגלריית תמונות >>>
כתב שטורעם בניו-יורק
לרגל יום ההתייסדות השישים ושתיים של צעירי אגודת חב"ד המרכזית התאספו השלוחים, הוועד והצוות לסעודת רעים, כינוס התעוררות והתוועדות חברים. התוועדות התקיימה בב' אייר יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נבג"מ "לכתחילה אריבער".

התכנסות השלוחים וראשי המוסדות שע"י צעירי אגודת חב"ד היתה דרוכה באווירה חמה של מסירה ונתינה לכוונותיו של הרבי המשלח וביצוע פעולותיו ביתר שאת וביתר עוז ובתנופה חדשה כיאות ל"לכתחילה אריבער".

חגיגת יום ההתייסדות נחגגה ברוב פאר והדר בהתוועדות ובמשתה חגיגי מיוחד ומרשים במוזיאום "צבאות ה'". ברגש מיוחד צפו המשתתפים במראות הקודש בהקרנת קטע משיחת הרבי לב' אייר 'לכתחילה אריבער'.

המנחה הרב אהרן גינזבורג, שליח חב"ד בבורו פארק, ברוקלין, התחיל בדברי פתיחה וקידם את הנאספים ברוכים הבאים חמה לכינוס מיוחד זה.

המנחה הזמין את הרב משה פסח גולדמאן, הזקן שבחבורה של הנהלת צעירי אגודת חב"ד, ומזכירה מיום הווסדה. הרב משה פסח גאלדמאן דיבר על הימים הראשונים של צעירי אגודת חב"ד ואיך שהרב חדקוב ז"ל אמר לו ולהרב דוד ראסקין ז"ל שבאמת הרבי רצה להשתתף בהכינוס הראשון ולכן יהי' המשך הכינוס בהתוועדות של שמחת בית השואבה של הרבי. ואמנם בעת ההתוועדות הרבי ביקש והוא מסר דו"ח מהכינוס.

המנחה הציג את הרב שמואל מנחם מענדל בוטמאן, מנהל צעירי אגודת חב"ד המרכזית, שעמד על הזכויות המיוחדות שבהם זיכה הרבי את כל אלו השייכים לצעירי אגודת חב"ד.

הרב בוטמאן הדגיש מה שהרב דוד ראסקין ז"ל, יושב ראש צעירי אגודת חב"ד המרכזית, הי' אומר שאם כי הרבי דיבר על התייסדות צעירי אגודת חב"ד בשבת מברכים אייר, כ"ד ניסן תשט"ו, הרבי הדגיש שיום ההתייסדות הוא ב' אייר, "תפארת שבתפארת", "לכתחילה אריבער". שבזה מודגש שהרבי נותן כח לכל אחד שיש לו שייכות למוסד זה לפעול בשני קוים, שכל פעולותיו והנהגתיו יהיו באופן של "לכתחילה אריבער", וגם באופן של לא רק "תפארת" אלא גם של "תפארת שבתפארת".

הרב בוטמאן המשיך שהזכות המיוחדת של שליחות צעירי אגודת חב"ד המרכזית היא שהם "בפלטרין של מלך" – "שלוחי המלך בעיר המלך". הרב בוטמאן הביא מה שהרבי כתב לשליח של צעירי אגודת חב"ד "שעניני צעירי אגודת חב"ד הם לא בגדר חוב ומשא על חברי צעירי אגודת חב"ד, כי אם ענין של זכות, ולא עוד אלא שגם הצינור והכלי לפרנסה רוחנית וגם פרנסה גשמית, ופרנסה כאן הכוונה לכל צרכי האדם שזקוק הוא עליהם, במזון ולבוש ובית ובבני חיי ומזוני רוויחא".

הרב בוטמאן גם הביא מה שהרבי אמר להחסיד ר' שניאור זלמן גורארי' ז"ל וזה מובא בספר אודותו, שלכל אחד מנשיאי חב"ד הי' מוסד מיוחד שהקים, "ה'זהיר טפי' שלי הוא צעירי אגודת חב"ד זה יקר בעיניי מכל שאר המוסדות".

הרב כתריאל ברוך קאסטעל, מרכז הפעולות של צעירי אגודת חב"ד המרכזית עמד בדבריו על ההצלחה הגדולה של השלוחים בעיר נו יורק וסביבותי' שישנם כעת יותר משישים וחמש בתי חב"ד שפועלים בהצלחה רבה ושאפשר לראות את ההצלחה הגדולה שתהי' גם בעתיד. הרב קסטל הדגיש שלדעתו חלק חשוב מאד מהצלחת השליח היא פעילותו במבצעים, ולכן הוא מציע שעם כל הפעולות של השליח יקדיש חלק חשוב מזמנו למבצעים.

השליח בקלינטון היל ופראט אינסטיטוט בברוקלין, הרב שמחה וויינשטיין דיבר על החיים האישיים והציבוריים כשליח.

הרב שלום בער בעגון, שליח חדש בבארוך קולוג', דיבר איך שהרבי מדריך ודואג לשלוחים באופן תמידי.

הרב אהרן לאשאק, שליח חדש לצעירים יהודים מקצוענים בפרוספקט הייטס איסט, דיבר על ההצלחה האדירה לה זכה בשליחות.

הנואם הראשי הי' הרב יצחק שוחט, הרב של קהילת מיל היל בלונדון. הוא הוצג על ידי המנחה כאחד הנואמים הכי מבוקשים בעולם היהודי היום.

הנואם דיבר על חוי' אישית מיוחדת ועל המשמעות העוצמתית של המושג "לכתחילה אריבער" בחייו של שליח. "הרבי נתן לכם כוחות אדירים ואפשרויות אין סופיות" הוא אמר, "אתם השלוחים באזור היהודי הכי גדול בעולם".

דיבורו וחושו הריטורי המיוחד השאירו רושם חזק על כל הנאספים שהודו לו מקרב לב על דבריו.

הכינוס הקרין אהבת רעים, תנופה אדירה, ועוצמה רבה, ובנקודה התיכונה והפנימית --התקשרות במשלח ודביקות במטרה. "הי' כינוס של חמימות, מיוחד במינו. ראינו מצד השלוחים התעוררות רבה והתמסרות כנה למשלח ולמטרת שליחותם" אמר אחד השלוחים. הרבה שלוחים אמרו בגאון שהי' כינוס של התרגשות חסידית וחום חסידי אמיתי שיקחו אתם למקום שליחותם ויפעלו במרץ עוד יותר גדול למילוי שליחותו של המשלח להכין את עצמו ואת זולתו לגאולה האמיתית והשלימה.

האווירה בהתוועדות היתה מחשמלת. אוירה של אחדות ואחוה ובעיקר מסירות למשלח ולפעולותיו הנשגבות והערב הנפלא השאיר רושם עצום של אחווה וקירוב תוך החלטות חזקות של איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק והחלטה חזקה שזו תהיה שנת תנופה חסרת תקדים מוקדשת כל כולה לפעולותיו של הרבי להכין את העולם לגאולה השלימה כשהרבי יוציא אותנו מהגלות תיכף ומיד ממש ובאופן של "לכתחילה אריבער".
ט"ו באייר תשע"ז