ב"ה מוצאי ש"ק, ו' אייר תשע"ח | 21.04.18
ה'אוהל' של ה'ציון' בסעליש
ה'אוהל' של ה'ציון' בסעליש צילום: שטורעם, אוקראינה
שופץ 'ציון' רבי ברוך - אביו של אדמו"ר הזקן

בשורה משמחת: ציונו של הרה"ק רבי ישראל ברוך פוזנר נ"ע, אביו של כ"ק אדמו"ר הזקן, עבר בשבועות האחרונים שיפוץ כללי והוכשר מחדש לקבלת המתפללים במקום במשך כל ימות השנה ● לכתבה המלאה ותמונות נוספות >>>
כתב שטורעם

בעיירה סעליש, כיום וינוגרדובה שבפאתי הרי הקרפטים, שוכן כבוד 'ציונו' של אבי רבינו הזקן הרה"ק רבי ישראל ברוך פוזנר נ"ע. רבי ברוך היה מתלמידי הבעל שם טוב ומהצדיקים הנסתרים.

הרבי הריי"צ כתב עליו ברשימותיו: "הרב ר' ברוך אביו של אאזמו"ר הזקן היה צדיק נסתר, והי' למדן מופלא ועסקן בעניני צדקה והתנהג בפשטות כאחד מבעלי הישוב".

לאחר שכ"ק אדמו"ר הזקן כבר התפרסם ורבים נהרו אליו, היה בנו, אדמו"ר הזקן, חולק כבוד רב לאביו. אך הואיל ורבי ברוך לא יכול היה לסבול את הכבוד הרב שחולק לו בנו הגדול, עזב את ליאזנא ונדד לערי הונגריה הקרפטית, שם בעיר סעליש שימש כמלמד עד לפטירתו בח' תשרי שנת תקנ"ב.

לאחר הסתלקותו הגיע אדמו"ר הזקן לעיירה סעליש כדי להשתטח על ציונו של אביו נ"ע, ובמשך כמה דורות שמרו יהודי העיר על מקום הציון. הציון גם נשמר במסורת משפחת ברוין שהסבא רבה שלהם הנגיד הרב צבי ע"ה זכה שרבי ברוך התאכסן בביתו בשנותיו האחרונות, ואף לאחר פטירתו קרא לבנו על שמו.

בשנת תשמ"ט נבנה על מקום הציון אוהל ובשנה האחרונה נסדק הגג ובימות הגשמים החל לדלוף. במקביל גם התגלה צורך לשפץ את כלל המבנה שהיה מוזנח בשנים האחרונות.

לאור זאת ובהשתדלות שליח הרבי ורבה של אזור הקרפטים הרב מנחם מענדל וילהלם, נרתם ר' אריאל הכהן טאובר לתרום ביד רחבה מכספו על-מנת לשפץ את האוהל הקדוש.

במסגרת העבודות כוסתה אדמת האבנים והעפר בשכבת בטון חלקה, ועל מקום הציון הונחה אבן חדשה ויפה. גם אותיות המצבה העתיקה והמקורית נצבעו מחדש. כמו-כן נתלו ארונות מתכת חדשות עבור 'נר התמיד' ונרות הנשמה שמדליקים המבקרים במקום.

השיפוץ נתרם, כאמור, ע"י ר' אריאל טאובר, לעילוי נשמת אביו הרב אברהם-יצחק הכהן ב"ר אליעזר הכהן ע"ה, ולזכות בני משפחתו שיבדלט"א.

י"א באייר תשע"ז