ב"ה יום שני, ז' סיון תשע"ח | 21.05.18
שמחה ב'שטורעם': מנדי, מזל טוב!
מערכת שטורעם
מערכת אתר חב"ד-שטורעם.נט משגרת ברכות ואיחולים חמים לעורך הנמרץ, ברוך הכשרונות ונעים ההליכות, אשר 'פריו נותן בעטו'

החתן התמים מנחם-מענדל זילברשטרום שי'

לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג

הכלה בתיה הורביץ תחי'

צרור ברכות לבביות להוריהם: הרב יוסף-יצחק ואסתר זילברשטרום מלוד, הרב ראובן ופאני הורביץ מביתר עילית

יהי רצון שיהא זה בניין עדי-עד על יסודי התורה והמצווה, מתוך בריאות ושמחה, אושר ועושר ושפע ברכה והצלחה בגו"ר ובחב"ד, עם כל ה'שטורעם'!


בשם המערכת והגולשים

שימי סגל, עורך ראשי

י"ח בניסן תשע"ז