ב"ה יום רביעי, ד' תמוז תשע"ז | 28.06.17
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז