ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז