ב"ה יום ראשון, ב' חשוון תשע"ח | 22.10.17
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז