ב"ה ערב ש"ק, י"ב אייר תשע"ח | 27.04.18
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז