ב"ה יום שלישי, ז' חשוון תשע"ט | 16.10.18
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז