ב"ה מוצאי ש"ק, כ" תשרי תשפ" | 19.10.19
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז