ב"ה יום ראשון, כ"א אייר תשע"ט | 26.05.19
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז