ב"ה יום חמישי, ז' אדר תשע"ח | 22.02.18
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז