ב"ה מוצאי ש"ק, ז' טבת תשע"ט | 15.12.18
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז