ב"ה יום ראשון, י"א ניסן תשפ" | 05.04.20
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז