ב"ה יום שני, ה' תמוז תשע"ח | 18.06.18
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז