ב"ה יום שני, י"א כסלו תשפ" | 09.12.19
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז