ב"ה מוצאי ש"ק, ג' אייר תשע"ז | 29.04.17
'שקל הקודש' רוצים לומר: תודה!
שקל הקודש
י"ז בניסן תשע"ז