ב"ה יום ראשון, י"ג סיון תשע"ח | 27.05.18
השראה של חירות
השראה של חירות צילום: ארכיון שטורעם.נט
להתרשם מהסדר שבקערת הסדר / גב' רבקה ערנטרוי

עריכת קערת הסדר תהיה עבורנו הפעם מעין הצבת ציונים וסימני דרך לאורם נתקדם הלאה בנתיבות של שיחרור ● הפן החסידי שאתם חייבים לדעת לפני שאתה עורכים את הקערה בליל הסדר ● מיוחד למגזין פסח באתר 'חב"ד-שטורעם' מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי ● למאמר המלא >>>
הגב' רבקה ערנטרוי, קראון הייטס
השראה של חירות מחלחלת לתוככי נפשותינו במהלכו של הסדר.... לו רק יכולנו לנשום את זיקי דרור אלה מעמקי הקערה שלפנינו, כי אז היינו עשויים לבער את ההפרעות והריגושים השונים המתחוללים בתוכינו והמשבשים את תפיסתנו הבהירה ואת התחברות האמת שלנו עם החיים בתוכם אנו מתנהלים...

עריכה של סדר בקערת הסדר תהיה עבורנו הפעם מעין הצבת ציונים וסימני דרך לאורם נתקדם הלאה בנתיבות של שיחרור!

א) הקערה:

המונח "קעור" מורה על שקע, היוצר בית קבול בתוכנו... כלי אליו נמשכים בליל הסדר אורות של קודש בהתאם לכוחות השונים המרכיבים את נפשותינו...

ב) שלש המצות - שלשת כוחות השכל: חכמה, בינה ודעת

שלש המצוות מכוונות לכהן, לוי וישראל והמה מקבילים לכוחות השכל. בעוד הלויים מעוררים בקו הגבורה המפעמת בקרבותם רתת בלבבות העם ופוערים את הלבב עם תנועת הזמר המתנשא שלהם מעלי המעלות שבבית המקדש, הרי שהכהנים ממשיכים ללבב את מקורות חכמת ה'... בלאט ובחשאי מתוך נימה של התבטלות ורוך של חסד ולכן יש להשפעה זו קיום... "שלך גדולה משלהן" האור שבשלהבת המנורה בהיר הוא והוא עולה בדומיה ובחשאי...לא כמו אותה בערת הגבורה הכהה המכלה את הקרבנות...

החכמה הוא "כח - מה" המסמל מידה של ענווה (מה?) וביטול שכיוונה נע מלמעלה מטה ... בחינת קערה שקועה העשויה לאחוז בתוכה את התכולה ממש בדומה למשה העניו מכל האדם ולכן זכה להמשיך אלינו את חכמת התורה ואילו ריגושי הגבורה העוממים בלבותינו המה ניצני כח הבינה המפריד ומפרט ביסוד האש שבו ...

הדעת היא הכח החש והמתחבר בתוכינו וכח זה מקביל לעם ישראל המורכב מ12- שבטים... המה מהווים סמל ל12 המזלות.. הכוכבים המשקפים בגוונם ובאופיים היחודי את המידות... את מרכיביו האופיינים של עולם הרגש.

ואולם הפרטים השונים על הקערה מאפיינים בפרוטרוט את הרגשות השונים ואת סדר השתלשלותן...

ג)הזרוע: (קרבן הפסח)

בצידה העליון והימני שבקערה מונחת הגרוגרת (זרוע) מכוונת למידת החסד.. לזרוע הנטויה והימנית המושיעה באהבת חסד.

ד) הביצה: מידת הגבורה (קרבן חגיגה נאכל לפני קרבן הפסח שיאכל מתוך חירות ושובע):

אהבה שאינה מוגבלת ונשלטת במידה של גבורה - מתפשטת לאפיקים זרים... היכולת להצטמצם ולהגביל את מה שפורץ ודולף... המסוגלות לא להיכנע ללחץ " כור ההיתוך" ולא להתרפס נובעת ממידת הגבורה.מכל המאכלות המתבשלים ומתרככים - הביצה היא היחידה המתחזקת ומתקשה והמשקפת עיקרון של "ככול שמענים את עם ישראל בגלות - כן ירבה וכן יפרוץ.

המקור לעוצמה בנפש הוא כוח הרצון שאין דבר העומד נגדו וביצה בארמית היא "ביעא" ולתרגום בארמית של המושג רצון בארמית צליל דומה והוא בעי...

ה) מרור - במרכז מתחת בין הזרוע והביצה - מידת התפארת:

תפארת היא הרמוניה של שני כוחות הפוכים המשתלבים לגוף אחיד. מידות החסד והגבורה לא היו מסוגלות לעולם להתחבר בינותן לולא המיצוע של גוף משותף וזהה להן בתכונותיהן. זוהי מידת הרחמים. יש בה רגישות ואהבה למי ששרוי בסבל אך יש לרחמים עוצמה של גבורה להיחלץ לקראת הנזקק ולהאבק למענו ולהביא לו פדות

המרור נלקח מעלי חסה ועליהן מונח המרור. יש כאן סמל להרמוניה של מידת הרחמים. זהו שילוב של חסה שהיא מתוקה ומסמלת את מידת החסד והמרור את עוצמת הגבורה הנאבקת ומשחררת.

ו) החרוסת:

ובשורה התחתית בימין מונחת החרוסת. - מקבילה למידת הנצח: החרוסת מעוררת אסוציאציה של עבודת הפרך והנרמזת במילה "חרס." (חימר) מידה של נצח מורה על נחישות ועל התמדה במטרה ובדרך נערמים מעכבים ואתגרים קשים בסמל של לבנים בעבודת הפרך במצריים והמתגלמים באגוזים והנצחון מביא עימו עונג ומתיקות בטעם הערב של האגסים ותפוחים. האתגר הרוחני בו מתמודד המוחין בשקלא וטריא ובקל וחומר - "חמר" בעבודת הפרך וליבון הילכתא (לבנים) וברור ההלכה לאחר חילוקי הדעות מביא אחריו את טעם הנצחון הערב.

ז) הכרפס - (בצל ודמעות) מכוון למידת ההוד (מתחת למרור בצידה השמאלי של הקערה):

מידת ההוד משקפת תנועה של הודיה כהערכה על הטוב ועיתים היא נעדרת בשל הקושי להוכיח על תלות ונזקקות... והודאה על אמת. תנועה זו נובעת מפנימיות הלב ועיתים מתלווים אליה דמעות של חרטה מתוך כוונה פנימית... עם ישראל מכונה העם היהודי היות ועקרונות הלאום דוגלים באמונה בה' והודאה באמיתותו. הודאה על אמת והודיה על הטוב הן תנועות קשות לנפש היות והן כרוכות ברמיסת האיגו ובהתרסקותו. .

ח) חזרת - מרור כורך מכוונת למידת היסוד (במרכז מתחת בין החרוסת והכרפס):

יסוד היא מידה שאליה נמשכים כלל המידות ומשם הן מושפעות החוצה... היכולת להצטמצם ולהשתפל מרמת הרוממות העצמי ולהתחבר היא תנועה בוגרת התובעת הקרבה עצומה. הכריכה של הגופים השונים בקערה מביאים את ההתמזגות ומבטאים את העוצמה ואת החרוף המלווה בדמעות המרור.

ט) מידת המלכות - הקערה:

וכל האור של שפע זה נמשך ומחלחל לתוכי המציאות שלנו המדומה לקערה - בחינת כלי הבטל לתכולה הממלאה אותו.

גם ר"ת המילים "כהן", "לוי", "ישראל" יוצרים את המילה "כלי" ובסדר שהן מונחות על הקערה מלמעלה למטה מורה בר"ת על המילה "ילך" יש כאן התקדמות לתוכי החיים רוויה בחרות של אמת! (מהדרים לבחור מצות לקערת הסדר שתהינה בעלות נפח מה... סמל לבית קיבול).

----

הכותבת היא אשת חינוך ותיקה בשכונת קראון-הייטס, ניו-יורק

י"ד בניסן תשע"ז