ב"ה יום ראשון, י"ג סיון תשע"ח | 27.05.18
על שום ועל דבר. הרב סופר
על שום ועל דבר. הרב סופר צילום: ארכיון שטורעם.נט
חסימת-השום או שום חסימה?... / הרב יחזקאל סופר

אברך חסידי מאנ"ש הראה לי בסמארטפונו, תוך כדי אנחה עמוקה: "איי, ירידת הדורות! לאן הגענו? רבנים מחב"ד מתירים לאכול שום בפסח?!..." ● שאלתיו: ומה הנך עושה עם סמארטפונך בפסח? הלא עלולה לקפוץ לך, רחמנא ליצלן, באמצע החג תמונה של 'שום' או מלפפון... ● ערב חג הפסח וביעור החמץ הגשמי, הרב יחזקאל סופר במאמר נוקב במיוחד על החמץ הרוחני של דורנו ● למאמר המלא >>>
הרב יחזקאל סופר
על רקע הדיון ההלכתי שהתפרסם השבוע באתר חב"ד-'שטורעם' ובמקומות נוספים אודות הזהירות בליובאוויטש מאכילת שום בפסח, שמסקנתו הייתה שאין בזה שום בעיה הלכתית, גם לא מנהג רבותינו נשיאינו, אך עם כל זה, כל הרואה עצמו חבד"ניק גזעי, ידיר עצמו לא רק מ'שום', אלא גם מ'שאר ירקות' שלא ידעו אבותינו ואימותינו בחג הפסח...

אברך חסידי מאנ"ש הראה לי את הידיעה הזו בסמארטפונו, תוך כדי אנחה עמוקה: "איי, ירידת הדורות! לאן הגענו? רבנים מחב"ד מתירים לאכול שום בפסח?!...".

שאלתיו: ומה הנך עושה עם סמארטפונך בפסח? הלא עלולה לקפוץ לך, רחמנא ליצלן, באמצע החג תמונה של 'שום' או מלפפון... האם אתה מוכרו לגוי? או שמא אינך זקוק לכך, כי יש לך 'חסימה'?...

לא! – עונה לי אברך המשי – אנו לא זקוקים ל'חסימה', נשגבים אנו מהזבל התקשורתי, הוא נחשב בעינינו כ'קליפת השום'!.. שהרי מקפידים אנו בזהירות עצומה ב'משהו חמץ' בפסח ואפילו אין בו 'שום חמץ' ומובטח לנו מהאריז"ל שלא נחטא כל ימות השנה, לאחר 'ביטוח' כזה מי צריך 'חסימה'?!

התכווצתי לשמוע שבבית חב"די עלולה להימצא בחג הפסח 'קליפת שום' ולו וירטואלית!

ושקעתי במחשבות חמוצות: כיצד ישכנו יחדיו זהירויות כה נעלות בחג הפסח, על חששות כה רחוקות ובמסירות-נפש מופלאה, יחד עם זלזול בהחזקת מעיין נובע מקור-טומאה, בבחינת 'חמת מלאה צואה' [ר"ת חמ"ץ]? כיצד ישנם עדיין תמימים ואברכי חב"ד שעדיין לא 'התמגנו' כהוראת רבני חב"ד על החובה שבזה?!

האם הסיבה היא 'שמרנות-מסורתית'? הזהירויות בפסח הן בבחינת 'אל תיטוש תורת אמך', אבל מעולם לא שמענו שסבתותינו 'חסמו' סמארטפונים, אפילו לא בליובאוויטש... על כן אין עלינו 'לחדש' חומרות.

אולי הסיבה היא 'חברתית'? שבאמת גם בחג הפסח היה רוצה להנות מעוגת תפוחי אדמה עם כוס קפה בחלב, אבל חושש הוא 'שלא יראנו אדם' ואז לא ייחשב כ'שפיצי', אבל ה'גלישה' במידה ש"נשבר או נשבה אין רואה" [משפטים כב,ט] , על כן לא חייש אינש כל כך...

אולי הסיבה היא 'פסיכולוגית'? בחינוכו השרישו בו את התובנה שבלעדי ה"סור מ'שום' ועשה שמאלץ" ייחשב ל'נפרד' מעדת-ליובאוויטש, כיוון שהוציא עצמו מהכלל, אבל כשמסתובב עם חת"ת ורמב"ם וירטואלי, הרי 'תלמודו בידו' ממש, אף שזהו בחינת 'ספר תורה שכתב בו מין' – 'נדמה לו שעודנו בחסידותו'...


ברם, חסיד חב"דניק ובר דעת לכשיתבונן אליבא דנפשו בקריאת שמע שעל המיטה ומתוך הסידור דווקא [וד"ל] יקשה לעצמו: מה עדיף 'חסימת-השום' או 'שום חסימה'?..

אמנם ישנם אברכים המורים היתר לעצמם בהיותם 'נשואים' ובמילא טוענים הם אשר 'פת בסלו' וכמאמרז"ל שהן משמרות אותנו מן החטא, להם ייאמר:

ראשית, נאמר "ויגער ביצר הרע מן הנשואים'... [ובפרט בעת שאין פת בסלו], גם אם אמנם הנך נזהר ב'בל ייראה', אבל עדיין יש לך לדאוג ש'בל יימצא' גם כן! ואם אין לך 'חסימה', הרי תכניו השליליים עלולים 'להימצא', עד שגורר גם מצב של 'ייראה'.

ולבד זאת ישנה גם סיבה 'היסטורית' להחמיר גם עליהם, שהרי אם תבקשנו שישאיל לכם את 'מכשירו' למחצית השעה, כדי לפתוח בו את האופציה של 'היסטוריית-צפייה' Web browsing history , שתפתיענו כמובן, עד שיתחיל לחקור ולחפש מיהו זה ואיזהו ש'גלש' במכשירו לתהומות אלו וכבר הובטחנו ש'יגעת ומצאת'...

והעיקר, אם כל כך בטוח הנך שאין נפשך מתאווה לשם, מדוע אתה מגלה התנגדות כל כך עקשנית לפסק דינם של רבני אנ"ש לביצוע 'חסימה', שתותיר לך את כל האפליקציות הנצרכות לחיי היום יום, ותמנע ממך 'לגלוש'?.. הלא נחשב הנך ל'מהדרין מן המהדרין' – מדוע א"כ לא תעבור למכשיר 'הדרן'? [מתאים ל'סיום' מסכת מכות, שתעשה בערב פסח...]

אולי מתנה לרבי?..

הטרנד האחרון בדורנו הוא, להעניק לרבי 'מתנות' לקראת יום הולדתו בי"א ניסן, כמ"ש: "אדם כי יקריב מכם קרבן לרבי", וידוע הדיוק: שההקרבה צריכה להיות 'מכם', איי-פון אייך אליין...

אמנם נצטברו קרוב ל- 150,000 מתנות, אך רובם נתנו מ'לבושי הנפש' [מבצעים, שיעורים וכדומה] אבל את 'עצם-האני' של הבהמה, השאירו חיה ושלימה, לא רק שלא שחטוה, אלא נזהרו אפילו שלא לעבור בלאו של 'לא תחסום'...

תמימים ואברכים יקרים! אם אמנם תרצו בלב שלם 'להתקרב' לרבי ולגלות אהבתכם הפנימית אליו, לימדו לקח מיוצאי מצרים, שאף שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה, אך כש'הריחו' שעלולים הם להפסיד את ה'כזית' פסח עם הרבי משה רבנו, [ממנו בקשו: 'האכילנו מפסחך'] מפני שהם 'ערלים', מיד נתנו איש חרבו על יריכו ומלו! [ואולי הביטוי: 'על יריכו' רומז גם למקום עליו תלוי נרתיק הסמרטפון...] - דומני ש'חסימת מעיין הטומאה' כואב יותר מחיתוך הערלה, כי זה 'לחתוך ברצון החי'... זו תהיה 'מתנה' שהקב"ה יהנה ממנה ויעניקנה ל'רבי', אם תעשו זאת באמצעות תכנית ההתמגנות של רבני חב"ד, יחד עם חבריכם הקרובים, אזי יהיה לכם 'סמארטפון-חבורה'...

וכידוע כ"ק אדמו"ר הריי"צ קודם נשיאותו ראה את אחד התמימים שהרבה בהידורי המצה שתהיה 'שמורה', והעיר לו: "'שמורה"? – אין די הויזן'...

ברם, אם לא תצליחו לפעול בעצמכם 'מילה' כזו, אזי לפחות תמכרו את החמ"ץ נוקשה שלכם לגוי רק למשך שבעת ימי הפסח, כך תצאו ממצרים...

י"ד בניסן תשע"ז