ב"ה ערב ש"ק, ל" תשרי תשע"ח | 20.10.17
הרבי ביקש לנצל השידור להזכיר על מצה שמורה

"כן להזכיר - בקיצור - עוה"פ ע"ד שילוח שמורה כו'" ● כ"ק אדמו"ר זי"ע במענה לרב יוסף הלוי ויינברג ע"ה בקשר לשידור ברדיו במוצש"ק הסמוך לחג הפסח ● צפו >>>
מערכת שטורעם
ה' בניסן תשע"ז