ב"ה יום רביעי, ז' תמוז תשע"ח | 20.06.18
מתגייסים לשיקום הציון הק' ברוסטוב
מתגייסים לשיקום הציון הק' ברוסטוב
קריאת קודש לכל אנ"ש שיחיו בכל אתר ואתר

ביום סגולה דהילולת כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע כולנו מתגייסים למען שיפוץ האוהל הקדוש ברוסטוב הדורש תיקון מיידי ● כל הפרטים ● צפו בווידאו >>>
מערכת שטורעםב' ניסן התשע"ז הילולא רבא דכבוד קדושת אדמו"ר הרש"ב - רוסטוב

קריאת קודש נרגשת לכל קהל אנ"ש שיחיו בכל אתר


ביום סגולה דהילולת כ"ק אדמו"ר נ"ע כולנו מתגייסים למען שיפוץ האוהל הקדוש ברוסטוב הדורש תיקון מיידי.

תאריך סיום השיפוץ לקראת יום הולדת כ"ק אדמו"ר כ"ף חשוון ה'תשע"ח הבא עלינו לטובה. 

איזכור העיר רוסטוב בלבד מעורר רגש חסידי לכל אשר בשם חסיד יכונה.

ברוסטוב חוזרים ופורחים חיים יהודיים חסידיים מוסדות ופעילו סביב מעגל השנה

היה שותף למפעל כביר זה!!

להלן דברי רבותינו נשיאנו בנדון:

וידועים דברי כ"ק אדמו"ר נ"ע בגודל העניין בדבר שיפוץ אוהל אדה"ז בהאדיטש:

"וזכותו יגן עלינו לשמרו מכל צרה וצוקה נגע ומחלה ולהצליחו בכל ענייניו וימלא ה יתברך את על משאלות לבבו לטוב בגשמיות וברוחניות"

ואלה דברי כ"ק הרבי נשיא דורנו למתעסקים בשיפוץ אוהלי רבותינו נשיאנו:

"ואשרי חלקם רב שכרם וגדול זכותם"

וזכות בעל ההילולא דב' ניסן תגן על כל המסייעים בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות


בברכת חג הפסח כשר ושמח!

בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל"

ניתן לשלוח שמות לתפילה על האוהל לאורך כל יום הקמפיין


>>> לכניסה לדף ההתרמה לחצו כאן!

א' בניסן תשע"ז