ב"ה יום ראשון, י"ז מנחם-אב תשע"ט | 18.08.19
הבן שואל מה נשתנה י"א ניסן? והגדת לבנך!

דורות על גבי דורות מאז יציאת מצרים ומידי שנה יושב כל אב בליל הסדר ומספר לבניו על האותות והמופתים להם זכינו ● לקראת יום הבהיר י"א ניסן השנה נשיב לשאלת הבן החסידי שלנו. הוא רוצה לחוות את י"א ניסן, להיות חסיד של הרבי ● ההתוועדות המיוחדת לחיילי צבאות השם ואבותיהם היא ההזדמנות שלנו להעניק לילדינו ולעצמנו משמעות חסידית מתוך חוויה ליום בו זכינו לאורו של הרבי ● התוכנית מיוחדת לילדים ולאבות ● כל הפרטים >>>
מערכת שטורעם
כל אחד מאתנו שזכה לחוות רגע עם הרבי, ואף גם מי מאיתנו שלא ראה את הרבי, משתוקק לחיות בעצמו ועם בני משפחתו את הרגעים של יום הבהיר י"א ניסן.

מי שזכה להיות בחצרות קדשינו בעת י"א ניסן, מתגעגע לניחוח ה'יום טוב'. יום ההולדת של הרבי. יום חג הוא לנו.

את הניחוח הזה, כולנו רוצים עבור ילדינו, עבורנו, עבור המשפחה. כולנו רוצים להרגיש קשר חם עם הרבי לקראת י"א ניסן וגדל הרצון שבעתיים ככל שמתקרבים הימים לי"א ניסן.

ניתנת לנו כעת הזדמנות כל כך מיוחדת, לחוות את רגעי י"א ניסן באופן חגיגי ומרומם, להתחבר ולהתקשר יחד עם הבן שלנו לרבי.

הבן שואל מה נשתנה? מה מיוחד כל כך ביום י"א ניסן. וגם אם הוא לא שואל בפיו, נשמתו שואלת ומבקשת. אבא תענה לי על כל השאלות.

יחד עם בנך האהוב, יחד עם חבריך וילדיהם נחווה את מהותו של יום. נקבל ונעניק את התשובה החסידית האמיתית לבננו. י"א ניסן שונה ומיוחד הוא מכל הימים! י"א ניסן הוא יום חגינו. הרבי אבינו ואנו בניו, ולקראת יום שמחתו אנו מתוועדים ומקבלים כוח להיות חסידיו הנאמנים, למלא רצונו עד ביאת משיח, נאו. 

ההתוועדות הענקית תתקיים ביום רביעי ט' ניסן, באולם האירועים 'האנגר 11' בתל אביב, סביב שולחנות ערוכים.
כ"ה באדר תשע"ז