ב"ה יום רביעי, ט' סיון תשע"ח | 23.05.18
צרפת: הרבנים גורארי' ואלטהויז בישיבת תו"ת ברינווא

רבה של חולון הרב יוחנן גואריה והרב פנחס אלטהויז ביקרו בישיבת תומכי תמימים ברונוא, צרפת ● הרבנים התקבלו על ידי מנהל הישיבה הרב מענדל גורעויטש, וראש הישיבה הרב יחיאל קלנמסון ומנהל הזאל הרב זלמן סגל ● הרבנים התפעלו מאוד מהתפתחות הישיבה ומסרו שיעורים בהלכה בישיבה גדולה ● הישיבה בברינוא היא הישיבה הגדולה באירופה ובה 320 תלמידים ממדינות רבות בעולם ● לתמונות מהביקור >>>
מערכת שטורעם
כ"ד באדר תשע"ז