ב"ה ערב ש"ק, ט' תמוז תשע"ח | 22.06.18
הרב יהושוע גריינימן ז"ל
הרב יהושוע גריינימן ז"ל צילום: באדיבות 'בחדרי חרדים'
חשיפה: היחידות המיוחדת של גבאי "איצקוביץ" הרב גריינימן ז"ל

בשבוע שעבר הלך לעולמו בגיל שישים אחד מיקירי העיר בני ברק - הרב יהושוע גריינימן ז"ל ● לפני כשנה, במסגרת עבודת המחקר של צוות "מפגשים עם הרבי" בארץ הקודש לתעד את האישים שזכו להיות ב'יחידויות' עם הרבי, נמצא יומן משנת תשל"ז, המתאר בפירוט תוכן 'יחידות' של בן משפחת גריינימן עם הרבי ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם

בשבוע שעבר הלך לעולמו בגיל שישים אחד מיקירי העיר בני ברק, הרב יהושוע גריינימן ז"ל. הרב גריינימן ז"ל היה דמות מוכרת ביותר בבני ברק, הודות לייחוס המשפחתי שלו כבנו של הרב שמריהו גריינימן ז"ל אשר היה ראש כולל "חזון איש", וכל אחיו הנם ראשי ישיבות וראשי כוללים מפורסמים בציבור הליטאי.

משפחת גריינימן הנה משפחה ליטאית מיוחסת, דודו היה הרב חיים שאול גריינימן ז"ל ממנהיגי הציבור הליטאי אשר נפטר בשנה שעברה, וכן בעל ה"חזון איש" ז"ל הנו קרוב משפחתם. הרב יהושע גריינימן היה מוכר גם כמי ששימש עשרות שנים כגבאי בית הכנסת "איצקוביץ" במרכז בני ברק, וכאיש חסד העוזר לכל נצרך.

בשנים האחרונות הוא עבר אירוע מוחי והיה מאושפז עקב כך. בעקבות פטירתו בקיצור שנים, בגיל שישים, פרסמו העיתונים החרדיים כתבות הערכה מקיפות לדמותו.

אולם מה שלא נסקר בדיווחים אלו, היה התקופה בה הוא למד ב"תומכי תמימים", וכן הקשר המיוחד שהיה לו עם הרבי נשיא דורנו, וה'יחידות' הנדירה לה הוא זכה לאחר תשרי שנת תשל"ז.

לפני כשנה, במסגרת עבודת המחקר של צוות "מפגשים עם הרבי" בארץ הקודש, לתעד את האישים שזכו להיות ב'יחידויות' עם הרבי, נמצא יומן משנת תשל"ז, המתאר בפירוט תוכן 'יחידות' של בן משפחת גריינימן עם הרבי.

ביומן, שנכתב ע"י הרה"ח ר' יצחק סוסובר, אשר זכה להיות שנים ארוכות מהתמימים ב"בית חיינו" בשנות הלמ"ד, מתואר כך משלהי תשרי תשל"ז:

ליל יחידות. נכנסו 169 אנשים. לבחור גריינימן, כתב לאד"ש שאלה מאביו. אמר לו אד"ש, כנראה שלא הבנת את השאלה, שאל שוב. שאל.

ואמר לו אד"ש, שמקומו הוא באה"ק, ושילך לאדמו"רים שבאה"ק, בירושלים ובתל אביב ובבני ברק. אמר לאד"ש, שהיה אצל ללוב, ספינקא, גור. (אמר לו אד"ש, שגור דבר נכון שילמד שם, וזה ישיבה טובה. שאל חידושי הרי"ם? אמר אד"ש, אני מתכוון בירושלים, שפת אמת, בישיבה של הרבי), ויזניץ' וכו'.

ואמר לאד"ש שראה שהכל זה שירים ותורות וכו', ואמר שרק כאן מצא את מקומו. אמר לו אד"ש, אני רואה עליך שזה בה מהיצר הרע. וממילא והיות וכבר נמצא כאן, ממילא שידבר עם ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש דכאן, והם יבחנו אותו לאיזה כיתה ששייך.

אמר שדיבר אתם ולא רוצים לקבלו, אמר אד"ש, היות ובן עשרים לפרנסה וללימוד, ואתה רוצה ללמוד, ממילא יש עוד עצה, שכאן באמריקה יש ישיבות שהם חצי מתנגדים וחצי חסידים, או לגמרי חסידים, ושיש במנהטן או באבוב ואפילו לייקווד. אם זה מידי גדול עבורך, אז תביא פתק מישיבת פוניביז' ותגיד שאתה הבן של ר' שמרי' גריינימן, ויקבלו אותך.

ובנוגע לחסידות, מפעם לפעם תלמד כאן ולא בתור תלמיד, או שתבקר כאן משבת לשבת או פעם לשתי שבתות להתוועדויות וכו'".

בעקבות חשיפה זו, צוות "מפגשים עם הרבי" בישראל, איתר את הרב גריינימן, בסיוע אנ"ש בני ברק, ויצרו עמו קשר. בשיחה שקיים עמו הרב זושא וולף, מנהל JEM בישראל, אישר הרב ישעיהו גריינימן כי אכן מדובר בו, והוא הוסיף פרטים ורקע ל'יחידות' זו.

בשנת תשל"ו הוא למד תקופה בישיבת "תומכי תמימים" בברינואה, והיה ממושפעיו של המשפיע הרב ניסן נמנוב ז"ל. הוא סיפר בהרחבה על תקופת לימודיו שם, ועל הידידים החב"דיים שהוא זוכר מאז. בהשפעת הרב ניסן נמנוב ולימודיו בצרפת, הוא הגיע לחודש תשרי תשל"ז ל"בית חיינו", ושהה שם כל החודש.

בסוף חודש תשרי הוא נכנס ל'יחידות', לאחר שהוא כתב לאביו על שהותו בבית חיינו, ואביו ביקש ממנו להפנות אל הרבי שאלות. הוא היה ביחידות לדבריו "ח"י וחצי רגעים", וכן הוא הוסיף ושאל עוד את הרבי על דברים שונים אשר ראה בחודש תשרי ב-770, וביקש לשאול את הרבי למשמעות הדבר.

הרב גריינימן הביע בשיחת הטלפון עם הרב וולף את הסכמתו להעניק ראיון מסודר במסגרת "מפגשים עם הרבי", ולספר בפרטיות על כל מה שהוא ראה ושמע מהרבי, אך מצבו הבריאותי לא אפשר לו זאת אז, ולפועל הראיון לא יצא אל הפועל, וכאמור בשבוע שעבר הוא הסתלק בן שישים שנה.

הרב יחיאל קייגען, מנהל פרוייקט "מפגשים עם הרבי" של מוסד JEM, אומר בעניין זה: "ה'יחידות' של הרב גריינימן מוכיחה שוב את החשיבות העצומה של פרוייקט התיעוד "מפגשים עם הרבי". הציבור הרחב אינו מודע די הצורך למאמצים הכבירים המושקעים במפעל אדירים זה, כאשר הציבור נחשף רק לראיונות אשר מתפרסמים בתוכניות השבועיות של "תורת חיים".

אולם מאחורי הקלעים נעשית עבודה מקיפה ועצומה להגיע לכל יהודי אשר זכה לקשר עם הרבי, והציבור ברוב המקרים לא מודע לכך. לעיתים רבות, כמו בסיפורו של הרב גריינימן, הצלחנו אכן למצוא ולאשר את הקשר שהיה ליהודי נכבד זה עם הרבי, אולם הדבר לא הגיע לידי ראיון ותיעוד בפועל ממש.

אנחנו נמשיך בכל האמצעים העומדים לרשותינו, להגיע לכל יהודי שזכה לקשר עם הרבי, לתעד את הדברים, ולהביא את ההוראות וההדרכות מהרבי אל הציבור הרחב", אומר הרב קייגען.

כ"א באדר תשע"ז
 
 
 
 
צילום: באדיבות 'בחדרי חרדים'