ב"ה יום שני, ז' סיון תשע"ח | 21.05.18
צילום: ארכיון שטורעם.נט
מודעות נפשית למונחים השונים במגילה / רבקה ערנטרוי

קריאת המגילה מנטרלת את החשיבה ממניעים חוסמים - הכיצד? ● מתי יש לשבור? כשאין סכוי לתקן! כשהשורש הוא עצום מאוד ומתמקם במוחין ולא בדעת ולכן לא נשבר בשבירת הכלים - אין לתקן אך יש למחות ולהאביד ● מאמר תורני לשבת למגזין עונג חב"ד מאת אשת החינוך הגב' רבקה ערנטרוי מקראון הייטס ● לקריאה >>>
הגב' רבקה ערנטרוי
א). קריאת המגילה מנטרלת את החשיבה ממניעים חוסמים - הכיצד?

האור שבנס שהתלבש מטבע ולא שבר אותו - נגלה במגילה (גילוי) ומזכך אותנו בקריאת המגילה שבגישתנו בחיים נימנע משבירה של נפש אך נתנהל בגישה עילאית שהיא חודרת אך לא משחיתה ומבערת.

ב). מתי יש לשבור? כשאין סכוי לתקן! כשהשורש הוא עצום מאוד ומתמקם במוחין ולא בדעת ולכן לא נשבר בשבירת הכלים - אין לתקן אך יש למחות ולהאביד. "המן העץ הזה אכלת" כלומר, "המן הרשע, האם נעלה שרשך מעץ הנדעת אך נמשך מעץ החיים"? יש איפוא, למחות, לבטל ולהכניע! כי אם לאו הכח הזה יבטל אותנו לעד, חלילה.

ג). סוס המלך מסמל 2 סוגי גסות ושהרוחני והקדוש יגבור על גסות המן. סוס בגימטריה 126 ו-2 פעמים גס עולה על 63+63. אנו זקוקים לשמינית שבשמינית גאווה כדי לגבור על חולשותינו שלא נפול שולל לקור המצנן שבספקות היצר המקננים בנו ולא להתלהט אחר בערה של תאוותנות.

ד). לזכך את הנפש: מרדכי "מירא - דכיא" תרגום אונקלוס לבוסם המכונה ראש מר דרור שהותרם ע"י העם למשכן. דווקא מה שמר פה כ"כ וחריף נשמט מיסוד הגבורה הנעלה ביותר והופך להיות בסמל של דם חם תאוותי. עבודת התשובה בחום שבלב במקביל לבערה ששרפה את החלב שבקרבן על המזבח משיבה את הניצוצות לשרשם בשמים שנמשך מעולם ה"תוהו"
מירא היא מרירות ודך היא מדוכה שטוחנת וכותשת ומביאה לדך - זוך וטהרה בחשיבה צלולה וטהורה.

ה). סעודת פורים מגלמת רוח טהורה של אמונה בה' המפעמת בקרבנו ומיועדת לתקן את החטא בהשתתפות העם בסעודת המלך. החטא לא התבטא באכילת טריפות אך בהשתתפות בארוע שהגיעו אליו נשים נוכריות והשקו את הגבר היהודי שישתכר וישתחווה לצלם שתולה על השרשרת שלצוארם.

ו). משלוח מנות מורה על טהרת שולחן הסעודה שלנו בפורים שהוא נטול ומשוחרר מנאוף המוביל לע"ז ורעינו סומכים על רוח הטהרה הנושבת על שולחן סעודתנו ולכן הם מקבלים מעימנו את מנותינו - מזונותינו העולים על השולחן בסעודת פורים ולהיפך - אנו מקבלים מנות מרעינו שאנו סומכים על רוח סבא המנשבת בשולחן סעודתם.

(ישנם כאלה שאינם שולחים מנה של בשר מבושל היות ואין כאן צורך להפגין על כשרות המזון של העם במשתה אחשורושף, שהרי לא הוגשו שם טריפות.)

ז). מתנות לאביונים: עני ורש היא מציאות של אדם מרושש אך יש לו קמעה להישרד. האביון נטול כל תקווה להישרד והוא תאו לכל מענק ותרומה. העמידה האיתנה של מסירות נפש שהובילה את העם למעמד המתנשא מעבר למעמד הר סיני (שם כפה ה' בכורח את התורה על העם) וחולש על המעמד ביום כפור אז ירא העם את חמת הדין וחוזרבתשובה.

בפורים עמד העם בנכונות מול הפור - הגורל של היד העליונה מתוך רצון ומאווים עזים לא להיפרד מה' לשמו ואולם- העמידה הזו היתה השלכה של מתנת ה' לעם בהיותם מחוסרי כל ואביונים ברוחניות והמתנה הזו של ההתעוררות האלוקית שנמשכה אליהם - היא שרוממה אותם למעמד זה.

ח). השמחה בפורים היא אמצעי להתחברות עם אור עצום שנמשך אלינו בפורים כהמשכיות לאותה רמה אליה העפיל העם בעמידה של מסירות נפש בימי המן ושום כלי בעולם מלבד השמחה הפורצת גדר - אינה יכולה לעצור את האור.

השמחה משחררת את המודעות שלנו ממחסומים המשביתים זרימה קולחת ופוריה בחיינו האינטלקטואלים, הרגשיים והמעשיים!

(עפ"י רשימת הרבי, תורה אור וספר קדושת לוי לר' לוי מבארדיטשוב)
ט"ו באדר תשע"ז