ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
עמוד השער של הכתבה
עמוד השער של הכתבה צילום: שטורעם.נט
"המכתב האורגנלי שכתבו הרבי והרבנית" ● מיוחד

בעיתון 'חסידישער דעהרער' הצרפתי שיצא לאור לכבוד כ"ב שבט הובא ב'פרסום ראשון' מעטפה שנכתבה ע"י הרבנית עם צילום המכתב האורגנלי שכתבו הרבי והרבנית מפאריז - בחודש כסלו ת"ש לאחד המזכירים ששהה בריגא, לקבל אות חיים מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ ששהה באותו זמן בווארשה המופצצת ע"י הנאצים ● תודת מערכת העיתון נתונה לשליח הרב לוי אזימוב ומאיר שלמה לובעצקי ● לקריאה >>>
מערכת שטורעם

לקריאת העיתון או להורדה - לחצו כאן!
כ' בשבט תשע"ז