ב"ה יום ראשון, י"ז מנחם-אב תשע"ט | 18.08.19
צילום: חיים טויטו
שיא היסטורי: סמל צבאות ה' הענק בעולם ● תיעוד

בסיומה של פעולה מאומצת ומתוכננת בקפידה נקבע לראשונה שיא היסטורי - סמל צבאות השם העשוי מלמעלה מאלף לוחות גדולים הורכב על ידי כלל חיילי צבאות השם בארץ הקודש ● כיצד מתכננים דבר כזה ואיך הוא בוצע? ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
בסיומה של פעולה מאומצת ומתוכננת בקפידה נקבע לראשונה שיא היסטורי; סמל צבאות השם העשוי מלמעלה מאלף לוחות גדולים הורכב על ידי כלל חיילי צבאות השם בארץ הקודש.

הרעיון העומד מאחורי הפסיפס היווה חלק מתוך רצף של פרטים שנשזרו בשבת שלימה, כשנושאה הוא "כל ימי חייך - להביא לימות המשיח". התוכן שמאחורי התמונה, הבהיר לחיילים כי לאחר המשחק אותו עברו בהצלחה, ולאחר כל הפעולות אותם פעלו לזירוז הגאולה, אין מקום לשאול, מה כוחה של הפעולה הקטנה והאישית שלי?

פעולת התמונה הכללית היוותה למעשה הסבר מוחשי לצורך ולחובה בפעולתו של כל אחד ואחד, היות ופעולה אחת חסרה - ובתמונת הסמל הכוונה הייתה על חלק אחד מהסמל הכולל - היא החסרה להשלמת התמונה השלימה והכוללת.

את החלקים קיבלו החיילים כתגמול על חלקם בפעולה הכוללת - להפוך את כפר חב"ד לקראת הגאולה - ובכך חדרה בהם ההכרה המוחשית, כי פעולתם ה'קטנה' כביכול, היא זו שהביאה לכדי פעולה מושלמת של שלימותו של הפסיפס עליו עמלים יהודים מזה דורות רבים - הגאולה האמיתית והשלימה.

עם דמדומי חמה של ערב שבת, הסתיים המסדר המיוחד, תוך כדי כך שבאוזניי החיילים מודגש התוכן חזור והדגש, כי פעולתם עלולה להיות אותה הפעולה שתכריע את הכף, ובלעדיה - התמונה הכוללת מאבדת את כל יופיה ושלימותה.

השיא שנשבר במהלך התמונה, תוכנן בקפידה רבה על ידי הצוות האחראי על תכנונה וביצועה של השבת, אז, החלו פעולות התכנון המדוקדק שבא לידי גמר בסיומו של המסדר שבערב שבת צבאות השם.

וכך, בא לידי תוצאה מוגמרת ואיכותית, הסמל הענק המורכב בידי מאות החיילים.
כ' בשבט תשע"ז