ב"ה יום חמישי, ט"ו שבט תשפ"א | 28.01.21
צילום: חיים טויטו
שבת צבאות השם: "עמדו הכן כולכם" ● גלריה

כאלף חיילי צבאות ה' ומאתיים חמישים אנשי הצוות התאספו ביום שישי בצהריים למסדר ברחבה שע"י ישיבת תומכי תמימים המרכזית ● י"ב הפסוקים שהוכרזו בשאגה מפיהם - הרעידו את כל רחבי כפר ● לכתבה המלאה >>>
מערכת שטורעם
לאחר המשחק הייחודי וארוחת הצהריים, התאספו אלף חיילי צבאות ה' ומאתיים חמישים אנשי הצוות למסדר ברחבה שע"י ישיבת תומכי תמימים המרכזית.

בששה קבוצות מסודרות נעמדו אלף החיילים, מחולקים לפי ששת הפלוגות, ושורות ארוכות נראו במלוא האופק. המסדר החל.

י"ב הפסוקים, שהוכרזו בשאגה מפיהם של אלף חיילי צבאות ה' ומאות מדריכיהם, הרעידו את כל רחבי כפר חב"ד, כאשר עד לפינות הכפר הנידחות, נשמע ברמה ההד של אמירת הפסוקים.

לקראת סיומה של המסדר, מזכיר הגנרל – בקשר לנושא השבת - על השיחה שאמר כ"ק אדמו"ר הריי"צ, שהרבי הזכיר אותה פעמים רבות, בקשר להכנה והפעולות להבאת הגאולה – שצריכים רק לצחצח את הכפתורים, כדי להיעמד ב"פאראד" (מסדר) לפני משיח צדקנו ולפני מלך מלכי המלכים הקב"ה. ועל מה שהרבי אמר לאחמ"כ שאנו נמצאים בתקופה שכבר סיימו אף לצחצח את הכפתורים, והגאולה צריכה לבוא עכשיו ממש.

כ' בשבט תשע"ז