ב"ה ערב ש"ק, י"א כסלו תשפ"א | 27.11.20
הפנסאים מתכנסים. גלריה שלישית
הפנסאים מתכנסים. גלריה שלישית צילום: חיים טויטו, שטורעם.נט
שבת 'צבאות השם': מתכנסים ויוצאים ל'קרב'

אלף חיילים, מאות מפקדים ושבת אחת שטרם נראתה: המפגשים והתפילות, הניגונים והסעודות, הסיורים והמשימות, השיעורים וההתוועדויות, והשיא: ה'באנקט' המפואר שהתקיים במוצ"ש ● 'שטורעם' ממשיך בסיקור המיוחד מהשבת השנתית של ילדי חב"ד בישראל שהתקיימה בכפר של הרבי ● שבת 'הפנסאים' - כתבה שלישית >>>
מערכת שטורעם
אלף ה'חיילים' שזה עתה הגיעו מכל רחבי הארץ וכבר התמקמו בחדריהם, אחרי ששובצו בשרשרת החיול וקיבלו את התגים והקומטות המיוחדות, מיהרו לגשת לאולם התפילות, אל כינוס הפתיחה של "שבת צבאות השם".

ה'חיילים' כבר יושבים מסודרים במקומותיהם, המסומנים וממוספרים בשילטו מיוחד לפי הסיירות, וכינוס הפתיחה מתחיל כאשר השקט משתרר והגנרלים נכנסים.

הגנרל שנוטל את זכות הדיבור, עומד בפתח דבריו על חובתו של כל חייל לנהוג במהלך השבת כפי שמתאים ויאה לחייל בצבאות השם, וכפי שהרבי מצפה ממנו.

בדבריו פורס הגנרל את תחרות השבת – אלף החיילים מחולקים לששה פלוגות, כשבראש כל פלוגה עומד קצין שמנחה ומלהיב את הפלוגה. במהלך השבת, מתחרות הפלוגות ביניהם מי תהיה הפלוגה שתנצח ותצבור את הניקוד הגבוה ביותר על חיות וסדר בתפילות, בסעודות ובהתוועדויות. כשחיילי הפלוגה המנצחת זוכים בהפתעה – במתנות שהכינו במיוחד לשם כך ב"כיכר ההפתעות".

ששת הפלוגות נקראו כמובן בשמות הקשורים לנושא השבת – "להביא לימות המשיח". והם נסבו על אופנים ועניינים שונים שהתווה לנו כ"ק אדמו"ר, בקשר לביאת והחשת הגאולה, והאופנים בזה.

בשלב זה, קורא הגנרל לששת הקצינים, שיכנסו לעמוד בראש פלוגותיהם וישאו נאום עידוד קצר.

בראשונה, נכנס קצין פלוגת "ווי וואנט משיח נאו", אשר בדבריו עומד על תוכן הפלוגה, שהיא סיסמתו של "צבאות השם", ואשר זהו תפקידו ומהותו של כל חייל בכל יום ובכל היום.

אחריו נכנס קצין פלוגת "הדרך הישרה" שפרס בדבריו על ההכרח המיוחד ללמוד הקהיעות בעניני משיח וגאולה, אשר כדברי הרבי זהו הדרך הישרה, הקלה והמהירה להביא את ביאת המשיח.

לאחר מכן נכנס קצין פלוגת "לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה", ובדבריו נתן לחיילים לשים אל הלב, אשר מיד שהגיעו רבותינו נשיאנו לחצי כדור התחתון, כבר בערש הדור השביעי, היה זה הדבר העיקרי.

אחר כך קרא הגנרל לקצין פלוגת "יפוצו מעיינותיך חוצה", שבדבריו תבע להוסיף בהפצת המעיינות, כל אחד ואחד עם עצמו ועם הזולת, שע"פ דברי משיח צדקנו להבעש"ט, בזה תלוי' ביאת הגאולה.

הקצין החמישי שנכנס, היה קצין פלוגת "טוט אלץ וואס איר קענט", שבשפה קולחת תיאר את הזעזוע ששרר אצל החסידים כאשר הם שמעו מהרבי את שיחת כ"ח ניסן תנש"א, ואת ההכרח לעשות הכל, ה-כ-ל, להביא את הגאולה האמיתית והשלימה.

הקצין האחרון, קצין פלוגת "כלו כל הקיצין", עמד בדבריו על הצורך בתביעה והדרישה לגאולה, לאחר שכבר "כלו כל הקיצין". ושעצם הדירשה והתביעה לגאולה, יש בה להביא את הגאולה.

הקצינים עודדו בדבריהם את חיילי פלוגותיהם, ותחרות השבת יצאה לדרך כשהחיילים עושים כל אשר ביכולתם, לנצח במלחמה זו, ובמלחמה הכללית – מלחמת הגלות.

אחר כניסת הקצינים, בסיום כינוס הפתיחה, שלח הגנרל את החיילים אל משחק השבת המיוחד.

י"ז בשבט תשע"ז