ב"ה יום ראשון, ז' אייר תשע"ח | 22.04.18
ביקש בצוואתו. הרב בלינוב ע"ה
ביקש בצוואתו. הרב בלינוב ע"ה צילום: ארכיון שטורעם.נט
בקשה אישית ממשפחת בלינוב
מערכת שטורעם
משפחת בלינוב פנתה לאתר חב"ד-שטורעם על מנת שנפרסם את ההודעה הבאה:

אבינו עט"ר הגאון וכו' ראב"ד ליובאוויטש צרפת, החסיד מוה"ר מרדכי הכ"מ, בן הרה"ח ר' שמואל דוד זללה"ה, כתב בצוואתו:

"לבקש מחילה מכולם בשמי ובפרט מרבנים, שוחטים, משגיחים, מתפללי ביהכ"נ, תלמידי הישיבה שלמדו בזמני וכו'".

נא לומר בפירוש:
הנני מוחל (על הכל) בלב שלם להרב מרדכי בן שמואל דוד

כ"ז בטבת תשע"ז