ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
טעמו וראו. חלק מהמסמכים בפרסום ראשון והספרים החדשים
טעמו וראו. חלק מהמסמכים בפרסום ראשון והספרים החדשים צילום: שטורעם.נט
אחרי 30 שנה: תורתו של הרבי על הרמב"ם במהדורה חדשה

שלושים שנה אחרי שיצא לאור בפעם הראשונה, לקראת יו"ד שבט הבעל"ט ייצא לאור הסט המהודר "תורת מנחם - יין מלכות" - שלושה כרכים הכוללים את תורתו של הרבי על הרמב"ם וכן את ה'הדרנים' המפורסמים, הבולטים בגאונותם וחריפותם ובלולים בנגלה וחסידות ● לידי 'שטורעם' הגיעו צילומים נדירים מתוך הספר: כשהרבי הורה להשמיט ממנו את התואר 'מרן' בהקדמה לספר; תקנת לימוד הרמב"ם היומי, כ'תקנה' דווקא ולא כעוד 'מבצע' בשרשרת המבצעים של הרבי; וההפתעה הגדולה: כשהרבי הגדיר את חידושי התורה שלו על הרמב"ם בתור 'קיצורים מהלימוד' האישי והעיוני ● יין המשומר - מיוחד ב'שטורעם' >>>
מערכת שטורעם
רבבות אלפי ישראל הוגים בתורתו של הרמב"ם ז"ל מידי יום ביומו, ומתאחדים עם יהודים בכל העולם כולו בלימוד כל התורה כולה מידי שנה בשנה, מכוח ובזכות תקנתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר זי"ע ללמוד ג' פרקים בכל יום ב'משנה תורה' להרמב"ם (ומסלולים חלופיים למתחילים ולצעירים, לימוד פרק א' ליום או ב'ספר המצוות').

מאז נוסדה התקנה הקדושה בחודש ניסן ה'תשד"מ, נחשף העולם לפן חדש בתורתו העמוקה והרחבה של הרבי, כאשר מידי התוועדות למד ולימד הרבי בעצמו ענין ברמב"ם באופן מופלא והשמיע חידושים וביאורים בעלי סגנון חדש ומיוחד.

לקראת סיום לימוד הרמב"ם בפעם השלישית ביום הגדול והקדוש יו"ד שבט ה'תשמ"ז, הוציאו חברי המערכת שע"י 'ועד הנחות בלה"ק' חוברת המרכזת את חידושי תורתו של הרבי על הרמב"ם. ההוצאה לאור של 'קונטרס יין מלכות על ספר המדע' זכתה לעידוד נלהב של הרבי, שאף דירבן את חברי המערכת להמשיך בהוצאה לאור (ובלשון המענה הק':"... ואזכיר על הציון, שיהא (גם) ההמשך באופן דלכתחילה אריבער כו', ויבשרו טוב) על כל ספרי הי"ד החזקה. וכך יצאו לאור עולם בחודשים הבאים חוברות נוספות, עד שנכרכו בספר "יין מלכות" שי"ל בחורף ה'תשמ"ח, שנת הקהל, לאחר ההסכמה וברכה שהתקבלה כאשר הוגש הספר המעומד לאחר עריכה והגהה, כפי שניתן לראות בצילום המצו"ב.

לקראת מלאות שלושים שנה לאותה יוזמה שהתקבלה בחביבות מיוחדת במינה אצל הרבי, הגיעו למדפי חנויות הספרים שלושה כרכים גדושים ומהודרים בשם "תורת מנחם - יין מלכות" על הרמב"ם. ועד הנחות בלה"ק מגיש כאן מהדורה חדשה ומורחבת, והסטים המפוארים נרכשים במהירות על ידי אנ"ש השלוחים והתמימים, ולומדי תורת הרבי ותורת הרמב"ם בכלל.

●●●

מלבד חברי מערכת ההו"ל הקבועים של 'ועד הנחות בלה"ק' השתתפו בעריכה המחודשת של מהדורה זו: עורך ראשי, הרב מנחם מענדל פעווזנער – שליח ראשי ומנהל מוסדות חב"ד בז'נווה, שווייץ; הרב מנחם מענדל רייצס – מחבר ועורך ספרים בתורת רבינו, קרית גת, ארה"ק; הרב שלום דובער שוחאט – דיין באגודת הרבנים דארה"ב וקנדה, ומח"ס "שליחות כהלכתה" ועוד.

הרב פעווזנער המתגורר בשווייץ בשליחות הרבי עם בני משפחתו, עדיין נרגש להיזכר במחווה הנדירה לה זכה בתור עורך הספר, בעת מגוריו בקראון הייטס לפני שלושים שנה: "בתור המלקט והעורך של הספר, רשמתי "דברים אחדים מהמו"ל". להפתעתי הרבה זכיתי שהרבי הגיה את הדברים הללו. מבין התיקונים וההגהות שחלקם מתפרסמים כאן בסמוך (בצילומים נדירים של כתב יד קודש, לרגל ההוצאה החדשה) ישנם כמה החקוקים בליבי ובמוחי כל העת. אחד המיוחד הוא כשהרבי כתב ביטוי נפלא ביותר על השיחות הידועות שלו על הרמב"ם.

והוא מטעים: "לאחר יסוד התקנה, עורר הרבי שוב ושוב על חשיבות הענין ללמוד רמב"ם, ועכ"פ הלכה אחת מג' הפרקים ביקש הרבי ללמוד לעיון. היתה הרגשה בין חובשי ספסלי בית חיינו, שבהתוועדות הפומבית הרבי בעצם משתף את קהל החסידים ב"הלכה אחת לעיון" שלו, בבחי' מה שהוא אומר לישראל לעשות וכו'. ואף שמי הוא זה ואיזה הוא שיתחיל להשיג עומק המושג, הרי שבטובו הגדול מואיל הרבי לבאר ולפשט הדברים ובכך חושף טפח ומכסה טפחיים בגאונות המבהילה בלימוד הרמב"ם האישי. כך, בעת שרשמתי "דברים אחדים מהמוציא לאור" עליהם הודגש שנכתבו על דעתו ובאחריותו של העורך, נתתי דרור לרגש פנימי זה שקנה שביתה בין החסידים, וכתבתי בהערה מספר 7 כפי שניתן לראות בצילום המקורי: "וייתכן שהביאורים ברמב"ם הם בהתאם לההוראה ללמוד הלכה אחת לכל הפחות – בעיון, ולשתף עי"ז את השומעים". כאשר יצאו גליונות הספר מהקודש פנימה, נדהמנו והתרגשנו לראות שלא רק שהרבי לא מחק את ההערה, אלא אף אישר רגש פנימי זה, ונתן לזה משנה תוקף כאשר הוסיף בידו הקדושה לכתוב, שהביאורים ברמב"ם שמשמיע בעת ההתוועדות הם רק "קיצורים מהלימוד"...

●●●

מלבד סידור ועריכת כל השיחות הכוללות חידושים וביאורים ברמב"ם על סדר ספרי הי"ד, שנאמרו מאז חודש ניסן ה'תשד"מ ועד אדר ה'תשנ"ב, נכללו בסדרה זו גם ה'הדרנים' המפורסמים, וכן השיחות המוגהות על נושאים וסוגיות ברמב"ם, כמו גם לקט של שיחות אודות שיטת לימודו, כללי הפסיקה וההלכה, חייו ומשנתו של הרמב"ם.

מלאכת מחשבת ניכרת בינות לדפי הספרים, הכוללים גם הערות וביאורים ברמב"ם שנכללו באגרות, מענות, שיחות בעת 'יחידות כללית' וכדומה. ביאוריו של הרבי, גם אלו שנאמרו או נרשמו באופן של מועט המחזיק את המרובה, מתייחדים בכך שהם בלולים מחידושים מסעירים ומופלאים על דרך הנגלה, מבארים ענינים סתומים בדברי הרמב"ם ומלטשים או מתרצים דרך אגב סוגיות ידועות בש"ס, בשולחן ערוך ונו"כ וכן הלאה, ויחד עם זאת כוללים ביאורים עמוקים ויסודיים בפנימיות התורה, קבלה וחסידות, ובמיוחד בסוגיות הפותחות את ספר הרמב"ם, יסודות היהדות של אמונה, אחדות השם, ידיעה ובחירה וכיו"ב. וכמו ברבים משיחותיו הקדושות גם כאן הביאור מסתיים ב'יינה של תורה', וב'הוראה למעשה' בפועל בעבודת ה' האישית של כאו"א.

השלמת הפרויקט עליו עמלו חברי המערכת במשך כמה שנים האחרונות, התאפשר הודות לתרומתו החשובה של הנגיד החסידי המפואר, הרה"ח ר' אליעזר חיים לפידות ומשפחתו שיחיו מבואנוס איירס, ארגנטינה. הרב לפידות ידוע בליבו הרחב ותרומותיו המיוחדות להדפסת והפצת תורתו של הרבי, ובפרט למוסד הממשיך להוציא לאור את תורת הרבי "תורת מנחם" תמידין כסדרן בכל העשורים האחרונים.

סדרת הספרים החדשה "תורת מנחם - יין מלכות" על הרמב"ם, ניתנים לרכישה בחנויות קה"ת בארה"ק ובארה"ב, וכן בחנויות הספרים המובחרות ברחבי תבל.
כ"ז בטבת תשע"ז
הסכמה וברכה מהרבי
הסכמה וברכה מהרבי
 
הלימוד של הרבי
הלימוד של הרבי
 
הרבי מוחק את התואר מרן
הרבי מוחק את התואר מרן
 
כתב ידו של הרמבם
כתב ידו של הרמבם
 
תקנה ולא מבצע
תקנה ולא מבצע
 
תורת מנחם על הרמבם
תורת מנחם על הרמבם
 
יין מלכות החדש
יין מלכות החדש