ב"ה יום ראשון, י"ז מנחם-אב תשע"ט | 18.08.19
צילום: שטורעם.נט
הפ"נ כללי לחיילי וחיילות צבאות ה' > כתבו את ילדיכם

התרגשות גדולה לקראת הנסיעה ההסטורית של עשרת נציגי חיילי צ"ה לרבי ● במוצאי שבת, ליל כ"ד טבת ייכנסו החיילים לאהל הקדוש של הרבי בשם כלל הילדים והילדות - חיילי צ"ה בארץ הקודש ● כתיבת שמות הילדים בקישור המופיע בכתבה ● לכניסה >>>
מערכת שטורעם

קבוצת נציגי חיילי צ"ה בארץ הקודש, יבקשו את ברכתו של אבינו רוענו, כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבינו - עבור כל חיילי וחיילות צבאות השם בארה"ק, לכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

לכתיבת שמותיהם של הילדים והילדות, חיילי צבאות השם, לפ"נ המיוחד - לחצו על קישור זה: פ"נ כללי - חיילי צ"ה בארה"ק!

כמו כן ניתן לכתוב שמות נוספים ומכתבים - במקום המסומן בקישור זה.

הכניסה לאהל הקדוש של הרבי נשיא דורנו, לקריאת הפ"נ המיוחד, תיערך במוצאי-שבת-קודש כ"ג טבת, אור לכ"ד טבת - החל השנה באותה הקביעות בה הסתלק הוד כבוד קדושת האדמו"ר הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

כ' בטבת תשע"ז