ב"ה יום ראשון, י"א תמוז תשע"ח | 24.06.18
צילום: ארכיון CHI
שלושים יום קודם: קונטרס מאמרי "באתי לגני"

מאות אלפי חסידי חב"ד ליובאוויטש ברחבי תבל, נמצאים בעיצומן של ההכנות ליום הגדול והקדוש יו"ד שבט, יום ההסתלקות של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ויום התחלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר זי"ע לפני 67 שנים ● כמידי שנה יוצא לאור קונטרס "באתי לגני" על ידי 'ועד הנחות בלה"ק', הכולל את המאמרים השייכים לקביעות שנה זו ● בבתי כנסת אנ"ש, בהיכלי הישיבות, בבתי ומרכזי חב"ד, ניתן לראות שיעורי לימוד וחברותות במאמרי באתי לגני: ה'תשי"ז; ה'תשל"ז ● לתועלת הכלל אנו מגישים את החוברת החדשה להורדה ● והיו נכונים >>>
מערכת שטורעם

בחוברת המוגשת כאן להורדה:

1. פרק שביעי מהמשך 'באתי לגני' המקורי - ה'שי"ת

2. ד"ה באתי לגני, יו"ד שבט ה'תשי"ז.

3. אגרת קודש שנשלחה לקראת יו"ד שבט ה'תשי"ז.

4. כתב יד קודש של הרבי, ראשי פרקים שרשם לעצמו לקראת אמירת המאמר - בפרסום ראשון.

5. פענוח של הכתב יד, עם מראי מקומות והערות של המו"ל.

6. ד"ה באתי לגני, יו"ד שבט ה'תשל"ז.

7. אגרת קודש שנשלחה לקראת יו"ד שבט ה'תשל"ז.

בפתח החוברת, תוכן קצר של הענינים המבוארים במאמרי החסידות. מוגש על ידי חברי מערכת 'ועד הנחות בלה"ק' - מכון ההוצאה לאור הרשמי של תורת הרבי, בראשות הרב חיים שאול ברוק.

החוברת במתכונת הדפסה - לחצו כאן להורדה

■ החוברת במתכונת לימוד מקוון - לחצו כאן להורדהי"ב בטבת תשע"ז