ב"ה ערב ש"ק, י"ב אייר תשע"ח | 27.04.18
תערוכת ספריית אגודת חסידי חב"ד, הערב
תערוכת ספריית אגודת חסידי חב"ד, הערב
תערוכות ספריית אגו"ח בספר חדש ● להורדה

מאז פתיחת אולם התערוכות בספרית אגודת חסידי חב"ד, בח"י אלול ה'תשנ"ד, כל שנה שנתיים נבחר נושא לערוך על פיו תערוכה ● בקרוב עתיד לצאת לאור ספר הכולל סקירה נרחבת מהחפצים והספרים השונים שהוצגו בתעורוכת במרוצת השנים ● 'שטורעם'' מתכבד להגיש בפרסום ראשון את הספר המלא לקראיה ולהורדה ● לסיפור המלא >>>
מערכת שטורעם בארה"ב

מאז פתיחת אולם התערוכות בספרית אגודת חסידי חב"ד, בח"י אלול ה'תשנ"ד, כל שנה שנתיים נבחר נושא לערוך על פיו תערוכה.

בדרך כלל הודפס חוברת הדרכה לתערוכה. בספר שיוצא לאור בקרוב, נערך לקט מתוך חוברות אלו. כמו כן נכלל בו סקירת התערוכות שלא נדפסו להם חוברות הדרכה, על פי פרסומים, סקירות ותמונות של אותה תקופה.

בסך הכל התקיימו בספריה 14 תערוכות, בתחומים שונים: א. תערוכת ספריית ליובאוויטש – שלהי תשנ"ד. ב. תערוכת גדולי התורה והחסידות, וחב"ד בעולם – קיץ תשנ"ה. ג. תערוכת ההגדות שבספריה, אביב תשנ"ו. ד. תערוכת רבותינו נשיאינו, שלהי תשנ"ו. ה. תערוכת חב"ד, הפעילות, השליחות ומבצעי המצות – קיץ תשנ"ז. ו. תערוכת החסידות – קיץ תשנ"ח. ז. תערוכת רבינו הזקן, 200 שנה לגאולתו – חורף תשנ"ט. ח. תערוכת אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע – קיץ תש"ס. ט. תערוכת ספרי רבותינו – תשס"ב. י. תערוכת תעודות כבוד לרבי – אביב תשס"ה. יא. תערוכת מבית הגנזים – חורף תש"ע. יב. תערוכת מפתחות ותעודות כבוד – קיץ תשע"ג. יג. תערוכת גנזי ספרים – קיץ תשע"ד. יד. תערוכת אדמו"ר ה"צמח צדק" – חורף תשע"ו.
 
בשנת תש"ע, כשהתקיימה בספריה "תערוכת מבית הגנזים" (תערוכה יא), נדפס לה ספר אלבומי בשם "מבית הגנזים", בו נסקרו 154 פריטים מיוחדים השמורים בארכיון הספריה. הספר שלפנינו הוא כעין המשך לאותו ספר "מבית הגנזים". 

 

לחץ כאן להורדת הספר המלא בפרסום ראשון

ה' בטבת תשע"ז