ב"ה יום שני, ה' תמוז תשע"ח | 18.06.18
צילום: שטורעם.נט
לונדון: כולל ללימוד חסידות פעל במהלך החנוכה

מאז נפתחה "כולל אברכים ליובאוויטש" בלונדון בשנה העברה, נרשמה תנופה חדשה בכל הנוגע ללימוד דא"ח בקרב תושבי האיזור ● לקראת חנוכה, בהתאם להוראות כ"ק אדמו"ר זי"ע לנצל ימים אלו להפצת המעיינות, יצאה לפעול "כולל חסידות" לחנוכה, כאשר כל יום מגיעים אברכים ללמוד מאמר ● דיווח ותמונות >>>
כתב שטורעם
מאז נפתחה "כולל אברכים ליובאוויטש" בלונדון בשנה העברה, נרשמה תנופה חדשה בכל הנוגע ללימוד דא"ח בקרב תושבי האיזור.

מה שהתחיל עם חברותות בודדים, התפתח לשיעור שבועי קבוע. עם הזמן, נתייסדה גם "כולל ליל שישי" ללימוד חסידות כאשר עד עשרים וחמש אברכים מגיעים להשתתף מדי שבוע.

לקראת חנוכה, בהתאם להוראות כ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לנצל ימים אלו להפצת המעיינות, יצאה לפעול "כולל חסידות" לחנוכה, כאשר כל יום מגיעים אברכים ללמוד מאמר ד"ה ת"ר נר חנוכה לכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע משנת תרמ"ג.

פעולה זו התקיימה בהצלחה הודות לתרומת הנגיד ר' חיים יעקב לייבוביץ.


הלימודים התקיימו בביהמ"ד טשאבא וסודרו ע"י הרב אברהם ישעי' ראסקין יחד עם הרב שמעון פאזען.

ד' בטבת תשע"ז