ב"ה מוצאי ש"ק, י" תמוז תשע"ח | 23.06.18
צילום: ארכיון שטורעם.נט
לא לעלייה בכפייה ● יין ישן וטוב

"קדושת הארץ ומצוות יישוב ארץ ישראל, אינם זקוקים לתמריץ של כפיה ומניעת חסד ועזרה, אמר האדמו"ר. אדרבא, מי שמעוניין באמת בהגברת העליה, ישכנע את הנושרים בדרכי נועם" ● קריאת הרבי לא לכפות על יוצאי רוסיה לעלות לישראל ● הרב משה מרינובסקי מגיש את המדור המיוחד 'יין ישן וטוב' במגזין 'עונג-חב"ד' ● יין ישן וטוב >>>
הרב משה מרינובסקי
כזכור, בשעתו ניהל הרבי מאבק פומבי נגד כפיית יהודי ברית המועצות לעלות לישראל וקרא לאפשר למי שמעוניין בכך להגר מרוסיה לארצות אחרות.

לפנינו שני קטעי עיתונות העוסקים בנושא זה.

מצוות יישוב ארץ-ישראל אינה זקוקה לכפייה ולמניעת-חסד


"אין כל תועלת בכפיית היוצאים מברה"מ לעלות לישראל, כדי למנוע נשירתם, שכן אם יעלו בדרכי כפיה, הרי כעבור זמן קצר ימצאו את הדרך לרדת לחו"ל, כפי שעושים זאת רבים מילידי הארץ והעולים ממדינות הרווחה. זאת לאחר שיושקעו בהם כספים רבים ולאחר שהכפייה תיצור ותטפח אצלם רגשי מרירות ואף שנאה" – אמר האדמו"ר מלובביץ, רבי מנחם מנדל שניאורסון, בשיחתו בסוף השבוע לפני חסידים.

הרבי נשא דברים לרגל צום תענית שעות, שנקבע לרגל המצב החמור בעולם. קדושת הארץ ומצוות יישוב ארץ ישראל, אינם זקוקים לתמריץ של כפיהומניעת חסד ועזרה, אמר האדמו"ר. אדרבא, מי שמעוניין באמת בהגברת העליה, ישכנע את הנושרים בדרכי נועם. דרך של כפיה רק תיצור ריאקציה אצל אלה המצויים תחת משטר קומוניסטי של דיכוי וכפיה, וברור שהללו לא יוכלו לסבול בשום אופן המשך של כפיה, גם לאחר שזכו לצאת מארץ הדיכוי".

הרבי הזכיר לטובה את רה"מ מנחם בגין, שבביקורו הקודם בוואשינגטון נמנע מלדרוש שארה"ב תמנע סיוע מן המהגרים למרות שלחצו עליו לעשות כן. בכלל, אומר הרבי, אין כל סיכוי, שבקשה זו תתקבל בארה"ב, אדרבה: דרישה כזו רק תיצור אצל דעת הקהל בארה"ב הסתייגות מן הגישה הבלתי-הומנית הזו.

אמריקאים רבים יסתכלו בזעם על צעדים למניעת עזרה מפליטים בכוונה להכריחם לנסוע למקום שאינם מעוניינים בו. זעם זה עלול להוות סכנה לישראל, כיוון שתיווצר אווירה עוינת לישראל ויישמעו קולות למניעת עזרה ממנה, חלילה. האינטרס של יישוב הארץ מחייב אפוא, הימנעות מכל צעדים בלתי-יהודיים ובלתי אנושיים כאלה. במיוחד חמורה התופעה שיהודים פונים לא רק ליהודים אחרים אלא גם לגויים כדי לשכנע אותם להימנע מלעזור לפליטים יהודיים, סיכם הרבי.

(עיתון "דבר", קיץ תשמ"א)

מהגרים מברה"מ לארה"ב לומדים יהדות במחנה חסידי לובביץ

ליבריטי, ניו יורק, (יופי"ע). – קרוב ל-100 צעירים יהודיים מברה"מ, המבקשים ללמוד את המורשת של עמם, שוהים עתה במחנה קיץ בקרבת כפר אמריקאי ליד ניו-יורק, הנושא את השם ליברטי.

לגבי רבים ממשתתפי המחנה זה המפגש הראשון עם היהדות המסורתית, מפגש המתקיים ללא פחד מפני הפליה והטרדות. סיפר אלכס וייס, נער בן 17 מטשקנט: "ברוסיה ידעתי שאני יהודי, אבל לא היה לי כל מושג מה פירוש הדבר. כאשר הגעתי לכאן, נתקלתי תחילה בקשיים כאשר נדרשתי ללמוד כל כך הרבה. אבל המורים מתנהגים בסבלנות".

מחנה-הקיץ מנוהל כולו על-ידי מהגרים אחרים מברה"מ. מנהל המחנה, הרב אברהם שם-טוב, סיפר כי רק מעטים מאד מבין יושבי המחנה הם דתיים. כמה מהם הביאו עמם מטען כלשהו של ידע על מורשת היהדות, ששמעו מפי הוריהם, אולם לאחרים זה המגע הראשון עם היהדות.

תוכנית הלימודים כוללת הוראת אנגלית, עברית ותאולוגיה וכן תוכנית מלאה של חינוך גופני, לרבות שחיה, כדור-בסיס, טניס וגם מלאכות מסוגים שונים.

מחנה הצעירים מרוסיה מהווה חלק ממחנה "גן ישראל", המנוהל על-ידי תנועת חסידי לובאביץ'.

(עיתון "דבר", קיץ תשל"ה)

א' בטבת תשע"ז