ב"ה ערב ש"ק, י"ב אייר תשע"ח | 27.04.18
צילום: באדיבות המצלם
שתי חנוכיות: אחת נגד סטאלין והשניה בעד העולם

שליח הרבי בז'יטומיר שבאוקראינה הרב שלמה וילהלם נדד בכפור ובשלג לביתו של יהודי המתגורר במקום מרוחק ונידח ● מה רבה הייתה הפתעתו כשראה כי היהודי כבר הספיק להדליק נרות חנוכה ● אך החנוכיה, לא עמדה בסטנדרטיים ההלכתיים והרב וילהלם דאג בעדינות להוסיף עוד אחת - אך כשרה ● כיצד רואה זאת שליח הרבי? ● הרב חיים לוריא מהשלוחים בז'יטומיר כותב ל'שטורעם' על הסיפור המיוחד ומה למדים ממנו ● לקריאה >>>
מערכת שטורעם
ראו מה זה: הרב והשליח של עירנו בז'יטומיר, הרב שלמה וילהלם, נדד בכפור לביתו של יהודי במקום נידח. כשהגיע הופתע לראות שהלה כבר הדליק נרות.

כמובן שצורת ההדלקה הזו אינה עומדת בסטנדרטים הלכתיים אבל הכוונה של היהודי והתמימות שלו, ניבטים בחנוכיה המאולתרת. יהודי מדליק. בעדינות רבה הוסיף הרב וילהלם חנוכיה כשרה לצד החנוכיה הזכה.

שתי החנוכיות מבטאות שני רבדים ביהודי, בנפשו ובקשר עם אלוקים. החנוכיה החדשה מבטאת קשר גלוי, עומד בתקנים, בירוקרטי (הכרחי) אם תרצו. החנוכיה האחורית מבטאת קשר לא פורמלי, ספונטני, שמעבר לכללים - קשר ישיר ועמוק של עצם היהודי עם עצם האלוקים.

שתי החנוכיות הכרחיות! החכמה היא לנסות לחבר אותן לחנוכיה אחת.

הנה היהודי הישיש. לבטח עוד טעם מנחת זרועו של סטאלין. כעת מושיט זרועו להדלקה שניה באותו יום. אחד נגד סטאלין והשני בעד הארת העולם כולו...!
כ"ט בכסלו תשע"ז