ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ג מנחם-אב תשע"ט | 24.08.19
צילום: שטורעם.נט
הרב רוט במינשר לתלמידים מסיימי שנת הלימודים

רגע לפני סיום שנת הלימודים וימים אחדים לקראת פתיחת כנס הקהל וועידת המחנכים הארצית, המחנך הוותיק הרב נפתלי רוט מנהל המרכז חינוכי חסידותי ויש שיאמרו "שר החינוך החב"די" מפרסם מינשר עם מסר מיוחד וחסידי לחיילי וחיילות צבאות השם המסיימים את שנה"ל בכל מוסדות החינוך בארצנו הקדושה ● למנשר המלא >>>
כתב שטורעם
תלמידים יקרים וחביבים שיחיו

בעמדנו לקראת סיום שנת הלימודים אני רוצה לספר לכם סיפור ששמעתי מאחד מחשובי השלוחים שעל כולנו כשלוחים צעירים של הרבי ללמוד ממנו .

החסיד הרב שלום פויזנר נשלח על ידי הרבי הקודם כ"ק אדמו"ר הריי"צ נ"ע להיות שליח בעיר שיקאגו שבארצות הברית, עליו התבטא אדמו"ר הריי"צ "שלום איז מיינער [=שלום הוא שלי]". בהגיעו לשם עדיין לא היה שם חיידר וישיבה. האבא לימד וחינך את ילדיו בבית. כשגדלו שניים מבניו והגיעו לגיל 11-12 עברו ללמוד בישיבת "תומכי תמימים" ב-770 ליד הרבי. אחרי מחצית השנה הראשונה בישיבה נכנסו לרבי לקבל ברכתו לקראת נסיעתם לחגים לביתם. בכניסתם שאל אותם הרבי : "עם מה אתם נוסעים לבית?" הילדים השיבו: "עם אוטובוס" . הרבי המשיך להתעניין אצלם על אורך הנסיעה והאם לקחו אתם מזון לדרך וספרי קודש ללמוד בדרך, ואז ברכם בתפילת הדרך שיסעו לשלום ויחזרו לשלום וינצלו את הזמן לחזור על מה שלמדו במחצית השנה בישיבה.

כעבור חצי שנה נוספת בישיבה נכנסו שוב לרבי לקבל ממנו את ברכת הדרך לקראת נסיעתם לשהות עם ההורים בחג. בכניסתם קיבלם הרבי בחיוך ובחמימות, וגם הפעם שאל אותם הרבי: "ילדים יקרים עם מה אתם נוסעים לביתכם?" , וכשהשיבו , כמו בפעם הקודמת, "עם אוטובוס", אמר להם הרבי : הפעם התכוונתי משהו אחר בשאלתי "עם כמה דפי גמרא ופרקי תניא אתם נוסעים?" , מה אתם לוקחים אתכם מכל שנת הלימודים ביראת שמים ובמידות טובות , והוסיף, עליכם לזכור שסיום שנת לימודים הוא התחלה לעלות לדרגה עליונה יותר. הילדים היננו בראשיהם בקבלת עול והודו לרבי , וזכו לקבל גם הפעם ברכותיו הקדושות של הרבי.

שני הילדים האלה גדלו אח"כ כשלוחים חשובים והורים לילדים הממשיכים בדרך אביהם לתפארת עם ישראל.

ובכן, תלמידים יקרים ואהובים, אחרי שנת לימודים נעימה וחסידית בתלמוד תורה ובבית הספר והישיבה , נקשיב גם אנו לדברי הרבי וניקח אתנו כל מה שהמחנכים והמוסד השקיעו בנו בחום ובאהבה, הן בלימודים והן ביראת שמים ובחינוך למידות טובות והנהגה חסידית.

הרבי שלנו אומר שכל אחד מכם צריך לדעת גודל האחריות שלכם , כולם מסתכלים עליכם בתור תלמידים ושלוחים של הרבי, בתור דוגמא-חי' של חסידים, כמו הסיפור הידוע על החסיד ר' שמואל מונקעס שהלך פעם עם קבוצה של חסידים, בחזרתם מהתוועדות, דרך חצירו של רבינו הזקן, וקפץ ר' שמואל מונקעס על הגדר ונתלה על שער החצר. שאלוהו חבריו החסידים – שהורגלו לתעלוליו – מה פשר התעלול החדש? השיב להם ר' שמואל מונקעס: בנוהג שבעולם, שעל יד סנדלר תלוי' נעל, על יד זגג תלוי' פיסת זכוכית. וכדומה. וכמו כן מן הראוי שעל יד חצירו של הרבי יהי' תלוי חסיד... כדי שידעו שכאן נמצאת חצירו של הרבי.

כך גם אתם, אומר הרבי שלנו: כל מי שרואה אתכם יחשוב שכך נראה חסיד ליובאוויטש, חב"דניק, תמים, בחור-ישיבה ירא-שמים (וכיו"ב בשאר התוארים שיתארו אתכם), וישאר אצלו הרושם שכך צריכים להתנהג חסידים, תמימים, מקושרים.

הנני מברך אתכם שברכות הרבי ילוו אתכם בכלל, ובפרט בנוגע למילוי התפקיד שלכם כתלמידים הלומדים במוסד של הרבי והולך עמכם בכל מקום. וכשיסתכלו עליכם יראו – רבי!

הרב נפתלי הכהן רוט

יו"ר המרכז חינוכי חסידותי

שעל-ידי צעירי אגודת חב"ד


כ"ט בתמוז תשע"ו
הרב נפתלי רוט
הרב נפתלי רוט | צילום: שטורעם.נט