ב"ה יום חמישי, כ"ו כסלו תשע"ח | 14.12.17
10 שנים, 180 ומאות משתתפים שנושעו!
י"א באייר תשע"ו