ב"ה יום רביעי, כ" טבת תשע"ז | 18.01.17
10 שנים, 180 ומאות משתתפים שנושעו!
י"א באייר תשע"ו