ב"ה מוצאי ש"ק, ג' אייר תשע"ז | 29.04.17
10 שנים, 180 ומאות משתתפים שנושעו!
י"א באייר תשע"ו