ב"ה יום ראשון, כ"ג שבט תשע"ז | 19.02.17
10 שנים, 180 ומאות משתתפים שנושעו!
י"א באייר תשע"ו