ב"ה יום רביעי, ד' תמוז תשע"ז | 28.06.17
10 שנים, 180 ומאות משתתפים שנושעו!
י"א באייר תשע"ו