ב"ה יום ראשון, ב' חשוון תשע"ח | 22.10.17
10 שנים, 180 ומאות משתתפים שנושעו!
י"א באייר תשע"ו