ב"ה יום חמישי, ז' אדר תשע"ח | 22.02.18
10 שנים, 180 ומאות משתתפים שנושעו!
י"א באייר תשע"ו