ב"ה ערב ש"ק, י"ב אייר תשע"ח | 27.04.18
10 שנים, 180 ומאות משתתפים שנושעו!
י"א באייר תשע"ו