ב"ה יום רביעי, כ"ה כסלו תשע"ח | 13.12.17
"ששים וחמש שנה" ■ פרטים בקרוב
ד' בשבט תשע"ו