ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
"ששים וחמש שנה" ■ פרטים בקרוב
ד' בשבט תשע"ו