ב"ה מוצאי ש"ק, א' חשוון תשע"ח | 21.10.17
"ששים וחמש שנה" ■ פרטים בקרוב
ד' בשבט תשע"ו