ב"ה יום רביעי, כ" טבת תשע"ז | 18.01.17
"ששים וחמש שנה" ■ פרטים בקרוב
ד' בשבט תשע"ו