ב"ה יום שני, ה' תמוז תשע"ח | 18.06.18
צילום: מתוך הוידאו
למי שילם אדמוה"ז משכורת כדי שיכתוב 'הנחות' מהדרושים שאמר?

לרגל יום ההילולא כ"ד טבת, אנו מגישים הרצאה מאת ה'ספרן' הרב שלום דובער לוין בנושא רושמי ה"הנחות" של דרושי רבינו הזקן, שהעיקרים שבהם היו: אחיו מהרי"ל מיאנאוויטש, בניו אדמו"ר האמצעי ורבי משה, נכדו אדמו"ר הצמח צדק, והחסיד רבי פנחס רויזעס משקלאב ● כמו"כ מספר למי שילם רבינו הזקן משכורת כדי שיכתוב "הנחות" מהדרושים שאמר? את ה"הנחות" של מי הגיה רבינו הזקן? באיזו שנה התחיל אדמו"ר האמצעי לרשום "הנחות"? איך התחילה מערכת רשימת ה"הנחות" של דרושי ושיחות הרבי? ועוד בנושא 'הנחות' ● צפו בוידאו >>>
כתב שטורעם
לרגל יום ההילולא כ"ד טבת, אנו מגישים הרצאה מאת ה'ספרן' הרב שלום דובער לוין בנושא רושמי ה"הנחות" של דרושי רבינו הזקן, שהעיקרים שבהם היו: אחיו מהרי"ל מיאנאוויטש, בניו אדמו"ר האמצעי ורבי משה, נכדו אדמו"ר הצמח צדק, והחסיד רבי פנחס רויזעס משקלאב.

למי שילם רבינו הזקן משכורת כדי שיכתוב "הנחות" מהדרושים שאמר?
את ה"הנחות" של מי הגיה רבינו הזקן?
באיזו שנה התחיל אדמו"ר האמצעי לרשום "הנחות"?
באיזו שנה התחיל רבי משה לרשום "הנחות"?
באיזו שנה התחיל אדמו"ר הצמח צדק לרשום "הנחות"?
באיזו שנה התחיל רבי פנחס רויזעס לרשום "הנחות"?
מתי התחיל אדמו"ר מוהר"ש נ"ע לרשום "הנחות" מדרושי אביו אדמו"ר הצמח צדק?
מתי התחיל אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע לרשום "הנחות" מדרושי אביו אדמו"ר מוהר"ש נ"ע?
איזה סוג "הנחות" הי' רושם אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע מדברי אביו אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע?
איזה סוג "הנחות" הי' רושם הרבי מדברי חותנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע?
איך התחילה מערכת רשימת ה"הנחות" של דרושי ושיחות הרבי?
את כל אלו סקר הרשדב"ל בסקירה שמסר לכבודו של יום ההילולא כ"ד טבת.

http://video.chasidut.net/videos/9122/

לצפיה בשיעור וידאו לחצו כאן

כ"ד בטבת תשע"ו