ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
חוגגים ה' טבת 'לדורות' (פ)
שטורעם צרכנות
ה' בטבת תשע"ו