ב"ה מוצאי ש"ק, ל" סיון תשע"ז | 24.06.17
איך אומרים 'תניא' בצרפתית?
י"ט בכסלו תשע"ו