ב"ה ערב ש"ק, כ" אלול תשע"ט | 20.09.19
איך אומרים 'תניא' בצרפתית?
י"ט בכסלו תשע"ו