ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ח כסלו תשע"ח | 16.12.17
איך אומרים 'תניא' בצרפתית?
י"ט בכסלו תשע"ו