ב"ה יום שני, ד' תמוז תשפ"א | 14.06.21
הרב זליגסון. למעלה: כינוס השלוחים
הרב זליגסון. למעלה: כינוס השלוחים צילום: חיים פרל וארכיון
מפתח תוכן ענק, על כל גליונות ההתקשרות שיצאו לאור

איש הספר החב"די, המשפיע הרב מיכאל אהרון זליגסון שיחי', מפתיע את ציבור אנ"ש והתמימים במיזם חדש ונצרך ● 1109! גליונות של 'התקשרות' יצאו לאור ע"י 'מכון ליובאוויטש' של צאגו"ח בישראל עד עצם היום הזה, כאשר מידי שבוע הרוו החסידים והתמימים את נפשם בשיחות ואגרות, פניני רבי וניצוצות אור, לוח הלכתי חסידי, ועוד • אבל רובם לא שמרו את הקבצים, ולפעמים מנסים להיזכר במשהו מיוחד, בווארט מחמם, או בעיון הלכתי ופולמוס רבני שנמשך ● עכשיו, לראשונה מאז ה'תשנ"ד, ניתן למצוא כל נושא לפי מפתח מפורט עליו עמל הרב זליגסון במשך תקופה ארוכה
כתב שטורעם בארה"ב

אחת היוזמות הראשונות, שהשיבו את נפשם של החסידים לאחר ההסתלקות בג' תמוז ה'תשנ"ד, היתה חוברת דקה בשם "התקשרות". מידי שבוע נאספו אל עמודים אלו, שיחות ואגרות של הרבי, פניני גאולה ומשיח, ניצוצות אור מחייו ומשנתו של הרבי, לוח שבועי הלכתי, ליבון הלכה ומנהגי חב"ד, ועוד.

בהיכלי הישיבות, בבתי כנסת חב"ד ובכל מוקד חב"די ציבורי, היה הגליון לחם חוק מידי שבת בשבתו. פרויקט עקבי ומשובח מבית ההו"ל של 'מכון ליובאוויטש' שע"י צעירי אגודת חב"ד בראשותו של הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב שיחי'.

החוברת הצנומה הכילה מדורים שריתקו את כל בני המשפחה, מגדול ועד קטן. שיחה של הרבי בענינא דיומא, על פרשת השבוע או מועד מתקרב, וגם יומא דפגרא חסידי; פנינים קצרים ממעייני החסידות על הפרשה; המדור המיוחד והמרתק 'ניצוצי רבי' שמרכז מידי שבוע סקירה תוכנית על נושא בפועלו רחב ההיקף של הרבי או בדברי ימי ליובאוויטש בדור השביעי.

אלפי הוראות של הרבי נחשפו במהלך הגליונות, מנהגי חב"ד שלובנו על ידי בכירי רבני חב"ד ואנשי בית רבי, מענות ואגרות קודש בפרסום ראשון. הקהל הגיב בהתרגשות ובהתלהבות, ורבים מהקוראים שלחו מכתבים למערכת עם תגובות והערות, ולפעמים אף נוצרו דיונים מרתקים ושיח עניני סביב נושא חסידי, הלכתי, היסטורי וכן הלאה. נכון לשבוע זה הופיעו 1109 גליונות, בהם אוצרות המסולאים מפז.

אך מיותר לציין, שלא כל אחד וגם לא כל מוסד או קהילה שמרו לעצמם את הגליונות, וכך נוצר מצב שבאם רוצים לחפש את אותה שיחת קודש מהתוועדות של הרבי שהפכה לפארבריינגען פעיל בשולחן השבת, את המנהג המסויים בו נהג הרבי, וכן הלאה, שינס מותניו החוקר והסופר החסידי הרב מיכאל אהרון זליגסון שיחי', משפיע דא"ח בשכונת קראון הייטס, וערך מפתח ענינים מפורט שמקיף את המדורים העיקריים והקבועים בגליונות "התקשרות". לא זו אף זו, אלא נוספו גם מפתחות של שמות אנשים, מדינות וערים, מוסדות, ועוד.

הרב זליגסון מוסר בשיחה מיוחדת למגזין 'עונג חב"ד' באתר חב"ד-שטורעם, כי השקת המפתחות לקראת כינוס השלוחים העולמי ה'תשע"ו, תהווה בעז"ה נדבך נוסף במאמץ המשותף לכולנו להפיץ המעיינות חוצה, עד קא אתי מר מלכא משיחא תיכף ומיד ממש.

כניסה ל'מפתח ענינים'

כניסה לעיין בגליונות "התקשרות" [באתר צעירי אגודת חב"ד]


 

י' בחשוון תשע"ו