ב"ה יום שלישי, כ"ב תמוז תשפ" | 14.07.20
ההסעות לאוהל
ההסעות לאוהל צילום: ישראל בליזובסקי
לבקר בהיכלו: כך יראה מערך הנסיעות לאהל הק'

אלפי אורחים נוסעים בימים אלו לחצרות קדשנו לקראת חודש החגים של שנת "הקהל את העם" ● הרגעים החשובים ביותר לשמם נוסעים אלפי האורחים, הינם רגעי הכניסה ל'יחידות', באהל הק'
מערכת שטורעם

אלפי אורחים נוסעים בימים אלו לחצרות קדשנו לקראת חודש החגים של שנת "הקהל את העם".

הרגעים החשובים ביותר לשמם נוסעים אלפי האורחים, הינם רגעי הכניסה ל'יחידות', באהל הק'.

'ועד תלמידי התמימים העולמי', המארח את האלפים בגשמיות וברוחניות, מקיים מדי בוקר מערך נסיעות לאהל הק', בשורת אוטובוסים מאורגנים.

לקראת החודש הקרב, מגיש 'שטורעם' שורת כתבות שיציגו את התחומים החיוניים העתידים ללוות את סדר יומם של האורחים.

כך יתנהל מערך ההסעות:

מוקד היציאה: ליד מוזיאון צבאות השם

ליד מוזיאון צבאות השם, הממוקם מול 'בית חיינו' יעמדו מדי בוקר, בשעה 11:00, האוטובוסים בהם יסעו אלפי בחורים בכדי להכנס אל הרבי.

המחיר: 2 דולר בלבד

בכדי לאפשר לבחורים להעביר את החודש בהתרוממות והתעלות, ללא כל טרדה ודאגה, דואג הועד לענות על כך צרכיהם של הבחורים, ועל-כן גם מערך האוטובוסים המסועף לאהל הק' מסובסד, ומחיר הנסיעה הוא 2 דולר בלבד.

את כרטיסי הנסיעה המסובסדים, רוכשים במהלך היום הקודם, כשהאוטובוסים מביאים את הבחורים אל האהל הק', ולאחר-מכן יוצאים ל'בית חיינו'.

שבתות וימים-טובים: מערך מוגבר

לשבתות והימים הטובים נוסעים רבים מהאורחים השוהים לאורך ימות השבוע בבית חיינו ותפארתנו, אל האהל הק', ועושים את הימים הקדושים בד' אמותיו של הרבי.

ה'ועד' מוציא בערבי השבתות והחגים מערך מוגבר של אוטובוסים, בהם נוסעים האלפים אל האהל הק', כשבצאת החג נוסעים האוטובוסים מהאהל הק' ל770.

גם בליל הושענא-רבה, בו חפצים רבים מהאורחים לומר את ספר התהלים כנהוג, על-יד האהל הק', מוציא ה'ועד' מערך ענק של אוטובוסים.

ה?ק?ה?ל א?ת ה?ע?ם ה?א?נ?ש??ים ו?ה?נ??ש??ים ו?ה?ט??ף ו?ג?ר?ך? א?ש??ר ב??ש??ע?ר?יך? ל?מ?ע?ן י?ש??מ?עו? ו?ל?מ?ע?ן י?ל?מ?דו? ו?י?ר?או? א?ת ה' א?ל?ה?יכ?ם

כ"ד באלול תשע"ה