ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ה חשוון תשפ" | 23.11.19
רובר ממשיך להפתיע: קופסת אתרוג מהודרת (פ)
י' באלול תשע"ה