ב"ה ערב ש"ק, י"ח תמוז תשפ" | 10.07.20
התוועדות מרגשת ב'זיבעצן' - בית הכנסת בו הרבי למד והתפלל

ברובע היהודי המפורסם והעתיק של פאריז ה'פלעצל', בבית מספר 17 ברחוב 'רו דע רוזייע' שוכן לו בית כנסת קטן ממדים, אך היסטורי בדברי ימי חב"ד ליובאוויטש ● זהו בית הכנסת, בו למד והתפלל הרבי במשך תקופה ארוכה, בעת שהתגורר יחד עם רעייתו הרבנית בבירת צרפת, לצד בתי כנסת ובתי מדרש אחרים בהם ביקר ומסר שיעורים בנגלה ובחסידות ● במשך שנים רבות, מחזיקים חסידי חב"ד את המקום, ומתקיימים בו תפילות ושיעורים, התוועדויות וכינוסי צבאות השם, תמידין כסדרן. השליח הנודע הרב שמואל אזימוב ע"ה, היה נוהג להתוועד במקום, לצעוד רגלית מידי שבת, ובמיוחד ביומא דפגרא או מוצאי 'שבת סליחות' וכיו"ב ● אמש הגיע למקום מזכירו האישי של הרבי, הרב חיים יהודא קרינסקי שיחי' השוהה בפאריז לרגל כינוס השלוחים האיזורי, והתוועד ארוכות עם אנ"ש והשלוחים, תלמידי התמימים ומקורבים רבים שהצטופפו במקום
כתב שטורעם באירופה
ט' באייר תשע"ה