ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
מזכירו של הרבי, הרב קרינסקי, בעת נאומו
מזכירו של הרבי, הרב קרינסקי, בעת נאומו
הרב קרינסקי בנאומו: לדמותו של חייל אמיתי בצבא הרבי

ב'באנקעט' החגיגי שחתם את כינוס השלוחים של פאריז, שהתקיים בקמפוס 'בית חיה מושקא' ברחוב רו פעטי, נאם אורח הכבוד שהגיע הבוקר במיוחד מחצרות קדשינו, מזכירו האישי של כ"ק אדמו"ר זי"ע ויו"ר ה'מרכז לעניני חינוך' הרב חיים יהודא קרינסקי שיחי' ● לצד הוראות ומענות של הרבי בנושאי שליחות אותם סקר בפני השלוחים, הקדיש דברים לזכרו של השליח הרב שמואל אזימוב ע"ה שנלב"ע בשנה האחרונה, וכיהן כחבר ב'אגודת חסידי חב"ד העולמית' בו חבר גם הרב קרינסקי, וסיפר כמה זכרונות אישיים ממנו ● שטורעם מגיש את עיקרי הדברים של הנאום המרגש שתורגם מאנגלית לשפה המקומית
כתב שטורעם באירופה

בראשית דבריו פתח הרב קרינסקי בכבוד אכסניא, מוסדות 'בית ליובאוויטש' של פאריז, בניהולם של האחים השלוחים הרב מנחם מענדל והרב לוי יצחק שממשיכים את דרכו ושליחותו של הרב הרב שמואל ע"ה אזימוב. הוא בירכם בחום בשם כל הנאספים שיצליחו במשימה הכבדה והאחריות החשובה המוטלת על כתפם להמשיך ולהרחיב את השליחות הקדושה.

אחר כך ציין את זכרם של הנרצחים הי"ד שעלו בסערה השמיימה בעת הפיגוע הנורא במרכול 'היפר כשר' בערב שבת קודש, הוא הזכיר את שמותיהם בקול חנוק, וחזר ואמר שהם נהרגו ללא שום סיבה אחרת אלא אך ורק מפני שהם יהודים.

הוא העלה על נס את זכרם של מחוללי 'המהפיכה הצרפתית למעליותא' השליח הראשי בעיר הרב שמואל ע"ה ורעייתו מרת בתיה ע"ה אזימוב, וחזר על כמה מהביטויים המיוחדים שנשמעו מפיהם של הרבי והרבנית במשך השנים, ועל הנחת רוח הגדולה שגרמו במעשיהם ובפועלם. הרחיב על ההתמסרות המופלאה שלהם אל הרבי, אל המשלח, וכפועל יוצא ההצלחה האדירה שלהם.

הוא גילה באוזני הקהל שהאזין בקשב רב, כי הפעם האחרונה בה ביקר בפאריז, היה זה לפני קרוב ל-60 שנה, בקיץ של ה'תשט"ז לאחר הרצח הנורא בבית הספר למלאכה בכפר חב"ד, כשהרבי שלח את המשלחת הידועה לנחם ולעודד את החסידים בכפר חב"ד ובכל רחבי ארה"ק.

בדרך לאותה שליחות מיוחדת, של מניין בחורים מבחירי התמימים, הם עצרו באנגליה, בבלגיה, בצרפת, בשוויץ ובאיטליה, והכל עם הוראות ברורות מהרבי מה לעשות בכל מקום. הרב קרינסקי מתח חוט המקשר בין ביקורו הראשון בשליחותו של הרבי בעיר פאריז ובין ביקורו השני לרגל כינוס השלוחים הט"ו של פאריז והגלילות.

אחת הנקודות עליהם דיבר, שיש ביכולת השליח למלאות את המשימה המוטלת עליו, גם כשנראה שבאופן ובדרך הטבע אין זה אפשרי כלל וכלל, וסיפר את המעשה הידוע עם בקשתו של הרבי ליצור מטבעות לקראת ל"ג בעומר, בתוך שלושה ימים, ושורת המענות של הרבי שזכה לקבל במילוי משימה זו. (ויש לציין בדרך אגב, שהרמ"מ אזימוב שהיה אז בחור בתומכי תמימים ליובאוויטש בבית חיינו, היה מהמסייעים במילוי בקשתו של הרבי, שהיה אתגר למעלה מדרך הטבע).

בכלל, למדינת צרפת, לאנ"ש הדרים בה ולשלוחים בתוכה, היה חביבות מיוחדת במינה אצל הרבי, וכפי שראו באופן גלוי בכל פעם שהגיעו הקבוצות מצרפת. והזכיר כמה מהשיחות שרואים שהרבי דיבר בפומבי ובמופגן בשבח מדינה זו והיהודים המתגוררים ומתקרבים בה, אף יותר משאר המדינות. כן, הזכיר את הדבר המיוחד, שרואים שהרבי משקיע בעיר זו כוחות הרבה, משום שמסתמא זו העיר המרכזית בעולם שיש בה עפ"י חשבון הכי הרבה שלוחים לעיר אחת.

בסיום דבריו, סיכם הרב קרינסקי את ביקורו הקצר, ואמר שהוא נוסע חזרה בלב שמח, לדווח על הציון הק' של הרבי מכל הנעשה ונשמע במקום זה, ועל ההצלחה המופלאה שרואים בכל שטח מעבודת השליחות, והמוסדות וכו'. ואיך שבכינוס השלוחים הט"ו סיפרו שבמשך השנה האחרונה יצאו 15 זוגות של שלוחים חדשים רק בפאריז, ומספר דומה בעז"ה ייצאו בשנה הבאה עלינו לטובה. 

לאחר דבריו של הרב קרינסקי, ובהמשך לסיפור המיוחד אודות המטבעות של ל"ג בעומר, הציג המנחה 2 מטבעות שנותרו מאותה חלוקה היסטורית, והכריז שהרב קרינסקי הביא זאת במיוחד עמו עבור השלוחים, נערכה הגרלה לנשות השלוחים השותפות בכל עבודת השליחות, ושניים מהן זכו במטבעות הללו.

תרגום סימולטני, הועבר באוזניות בעת הנאום, בהשתדלות השליח הרב לוי יצחק מטוסוב. 

ח' באייר תשע"ה