ב"ה יום שני, י"ב שבט תשפ"א | 25.01.21
הגה"ח רבי יואל כהן שיחי'. מימין: בחירות
הגה"ח רבי יואל כהן שיחי'. מימין: בחירות צילום: מאיר אלפסי וארכיון שטורעם
"היו שמועות שונות בשמי, החלטתי להבהיר את דעתי"

מערכת שטורעם שוחחה עם כמה ממקורבי הגה"ח הרב יואל כהן שליט"א, ה'חוזר' הראשי של כ"ק אדמו"ר זי"ע ומשפיע ראשי של ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ● מסתבר, שגורמים שונים סחרו בשמו ובדעתו, והסתמכו על דברים שאמר או כתב בעבר ● לר' יואל שיחי' אין דוברים ולא יחצ"נים, הוא לא מתחזק אנשי חצר ועסקנים, ולכן החליט לשבת ולכתוב בעצמו את דעתו הברורה בנושא ● הרב כהן הבהיר הבוקר בשיחות סגורות: "אני לא מורה לאיזו מפלגה להצביע, רק חוזר ומסביר שלבוא ולומר שהרבי הורה להצביע לאגודת ישראל, וזו היא דעתו הנחרצת גם כיום, זו טעות חמורה וסילוף"
מערכת שטורעם
כבר כמה שבועות, שהגה"ח הרב יואל כהן שליט"א משוחח עם מקורביו ושומע מהם שישנם גורמים שונים בקרב העסקונה החרדית והדתית בישראל או פעילים מפלגתיים חסידי חב"ד, שמדברים בשמו או חוזרים על דברים שאמר וכתב בעבר ומספסרים בזה לקראת הבחירות הקרובות בנסיון להשפיע על 30 אלף קולות של חסידי חב"ד בישראל.

כל מי שמכיר את ר' יואל שיחי' יודע שהוא מקדיש את רוב ימיו ולילותיו ללימוד התורה, תורת הנגלה והחסידות, ובמשך שעות היום עסוק בעריכה וכתיבה של תורת הרבי, שיעורים בתורת החסידות בכל רחבי העיר ניו יורק, השיעורים הקבועים לתלמידים בישיבה, והמשך העריכה של סדרת 'ספר הערכים' - האנציקלופדיה הענקית של תורת חסידות חב"ד. וכמעט ואינו מקדיש זמן לדברים בטלים, במיוחד מה שנודף מהם ריח חריף של פוליטיקה. 

הוא גם לא מחזיק מערכת של דוברים ויח"צנים, וכשהוא מחווה דעה בנושא מסויים הוא אומר אותה ישירות וחוזר עליה בפני כל שואל ומבקש. גם הפעם, לקראת מערכת הבחירות הנוכחית, הוא החליט לשים קץ לשמועות וכתב בעצמו את מה שנראה לו נכון להבהיר בקשר לשיטתו של הרבי.

מכתבו מתפרסם בשבועון כפר חב"ד הקרוב, במדור 'קוראים כותבים':

"היות שישנם רבנים ומשפיעים שעושים תעמולה בין אנ"ש שיצביעו עבור רשימה מסוימת, בהטענה שישנה הוראה מפורשת להצביע בעד רשימה החרדית ביותר - הנני להעיר, אשר - לאחרי שראו בפועל ההנהגה של רשימה הנ"ל, צע"ג אם רשימה זו היא "הרשימה החרדית ביותר", ואין כאן המקום להאריך בזה, הנה גם לדעתם של הרבנים והמשפיעים הנ"ל, אשר הם יודעים ברור שרשימה הנ"ל היא היא הרשימה החרדית ביותר - עדיין צע"ג אם צריך להצביע עבורם. ובהקדים:

במכתבו של הרבי ממחרת יוהכ"פ תשכ"ו (נדפס בלקו"ש חכ"א ס"ע 424 ואילך) וז"ל: "אשר כל ממפלגות הדתיות תודיע במצע הבחירות שלה, בסעיף מיוחד וברור ומפורט, אודות עמדתה והחלטתה בנוגע לשאלת הקמת חזית דתית טכנית בעתיד". (ההדגשה במקור) ולהלן במכתב: "והרי הבוחרים, אשר בידם גורל הבחירות, מבוגרים הם, ורשאים הם לדרוש מכל אחת מהמפלגות שתודיע עמדתה בשאלה כה חיונית".

והנה פשוט, אשר דרישת הבוחרים מכל אחת מהמפלגות הדתיות [ופשוט שהכוונה ב"כל אחת מהמפלגות הדתיות" היא גם למפלגה החרדית ביותר] להודיע עמדתה בנוגע להקמת חזית דתית הוא (לא בשביל ידיעה בעלמא, אלא) בכדי להחליט ע"פ ידיעה זו אם להצביע עבורה אם לאו. - הרי מפורש, שכאשר מדובר ב"שאלה כה חיונית", רשאים וצריכים לדרוש גם ממפלגה חרדית ביותר שתודיע עמדתה בזה.

ובאם כן הוא בנוגע לחזית דתית - בנוגע לפיקוח נפש של רבבות מישראל על אחת כמה וכמה.

ומכל זה מובן, דזה שיש אומרים שישנה הוראה מפורשת להצביע בעד רשימה הנ"ל, טעות היא בידם. כי מכיוון שראשי הרשימה הנ"ל אינם מוכנים להודיע שהעמדה שלהם היא נגד מסירת השטחים (ובפרט כאשר בעיתון הרשמי שלה כותבים להיפך) - הרי במצב כזה אין שום הוראה להצביע עבורה.
כ"ג בטבת תשע"ה