ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
הרב חיים בלאק (מימין) והרב נחמיה וואגעל
הרב חיים בלאק (מימין) והרב נחמיה וואגעל צילום: CHI
בלעדי > 2 שלוחים נבחרו לכהן כחברי המל"ח

באסיפה השנתית של חברי ההנהלה שהתקיימה בבוקר שאחרי ה'באנקעט', התקיימו בחירות לחברים חדשים ב"מרכז לעניני חינוך" הזרוע החינוכית והביצועית של תנועת חב"ד ליובאוויטש העולמית ● בפנים: הרשימה המלאה של משתתפי האסיפה ● שטורעם חושף את תוצאות ההצבעה הסגורה ● בלעדי
כתב שטורעם בארה"ב

מידי שנה, בבוקר שלאחר ה'באנקעט' מתאספים חברי ועד הפועל המורחב של הנהלת ה'מרכז לעניני חינוך' לאסיפה השנתית, בהם דנים על מגוון נושאים העומדים על הפרק, במיוחד בנושאי 'שליחות' ובכל הקשור לפעולות של כל האגפים במוסד העל. שורת החלטות חשובות נלקחות בעת האסיפה, חלקם כהתעוררות מתוך ימי הכינוס, ודו"ח מפורט נרשם ומונח על הציון הק' של נשיא המל"ח, כ"ק אדמו"ר זי"ע.

בשנה זו, לאחר פטירתם של חברי ההנהלה השלוחים הרב נחמן סודאק ע"ה והרב דניאל יצחק מוסקוביץ' ע"ה, נערכו בחירות לצירוף חברים חדשים.

מתוך כמה מועמדים נבחרו לכהן פאר כחברי המל"ח השליח הרב נחמיה וואגעל והשליח הרב חיים בלאק.

באסיפה השתתפו:

הרב חיים יהודא קרינסקי - יושב ראש

הרב משה יהודא קוטלרסקי - סגן יושב ראש

הרב זלמן גרוסבאום

הרב שמואל קפלן

הרב ישראל דערען

הרב משה פעלער

הרב מנחם מענדל הרסון

הרב זאב יחזקאל כ"ץ

הרב שלום דובער לויטין

הרב אברהם יצחק שמטוב

הרב יצחק וואלף 

ג' בכסלו תשע"ה