ב"ה ערב ש"ק, כ"ב מנחם-אב תשע"ט | 23.08.19
רבבת חסידים בנוקיה
רבבת חסידים בנוקיה צילום: ישראל ברדוגו
ליובאוויטש התאחדה לעצרת עוצמתית ■ דיווח מלא

זו הייתה עצרת עוצמתית ומיוחדת במינה שהראתה את כוחה הגדול של ליובאוויטש, את הקהל העצום של חסידי חב"ד בארץ הקודש שחי עם הרבי יום-יום ושעה-שעה. הייתה זו התאחדות היסטורית של קהל מקושרי הרבי, חסידים מתגעגעים ואוהבים שהתכנסו יחדיו להתעורר ולהתעודד, לחזק את אור וחום ההתקשרות, ולהמשיך בתנופה בהוראותיו הקדושות של הרבי, כשברכותיו מלוות אותנו על כל צעד ושעל, עד שנזכה להתראות עמו שוב עת ביאת משיח צדקנו
מערכת שטורעם

זו הייתה עצרת עוצמתית ומיוחדת במינה שהראתה את כוחה הגדול של ליובאוויטש, את הקהל העצום של חסידי חב"ד בארץ הקודש שחי עם הרבי יום-יום ושעה-שעה. הייתה זו התאחדות היסטורית של קהל מקושרי הרבי, חסידים מתגעגעים ואוהבים שהתכנסו יחדיו להתעורר ולהתעודד, לחזק את אור וחום ההתקשרות, ולהמשיך בתנופה בהוראותיו הקדושות של הרבי, כשברכותיו מלוות אותנו על כל צעד ושעל, עד שנזכה להתראות עמו שוב עת ביאת משיח צדקנו.

היו אלה ארבע שעות שהוקדשו כל כולן לנושא אחד ויחיד – הרבי. קהל החסידים העצום שהתאסף יחדיו, כשבראשם חברי בי"ד רבני אנ"ש, רבני הקהילות, ראשי הישיבות, המשפיעים ושלוחי הרבי ברחבי הארץ, הרגיש שהרבי נוכח באולם, מחיה ומלווה את כולנו, ומעניק כוחות להשלמת המשימה – לעשות לו יתברך דירה בתחתונים.

היה זה מפגן מהדהד ורב רושם שהמחיש לכולם ש"הוא בחיים", און "נאכמער לעבעדיקער, נאכמער שטארקער, און נאכמער אקטיוו".

לכל קהל החסידים בארץ-הקודש, אנשים, נשים וטף שהשתתפו אמש במעמד האדיר והמעורר הזה, אין צורך להוסיף אף לא מילה אחת. הם חוו זאת בכל נימיהם. כל מי שהשתתף בעצרת הזו יצא ממנה משולהב ובמצברים טעונים וגדושים – להמשיך ולפעול, להמשיך ולהתקשר לרבי, להמשיך ולעשות הכל בכדי להביא את משיח צדקנו.

נפשי חמדה...

העצרת נפתחת ב'ניגון יחידות'. הניגון מבוצע על-ידי מקהלת ילדי הפנסאים, הביטוי המוחשי לכך ש"זרעו בחיים – הוא בחיים", ומרגשת בשירתה את כל קהל החסידים. על המסכים מוקרנים רגעי נצח שחווינו עם הרבי, לב הכל רוגש.

הניגון מסתיים, וקהל החסידים מאזין לשיחה שנאמרה בהתוועדות קבלת הנשיאות של הרבי, ביו"ד שבט ה'תשי"א, בה מדבר הרבי בכאב על כך שתיכף ומיד תבוא הגאולה ויתבטל עניין ה'יארצייט', כשרק הצד השמח שבהילולא יוותר. הרבי ממשיך ומבאר את העילוי אחר עילוי שנעשה ברבי לאחר ההסתלקות, את הכוחות המיוחדים שהוא מעניק לחסידים בכדי שיוכלו לפעול יותר, ואת החובה לפעול שלא תתעורר חלישות בהתקשרותנו אליו.

לאחר-מכן מוקרן הוידאו מיו"ד שבט תש"ל, יום ההילולא העשרים של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ, בו מדבר הרבי באריכות על המשך ועילוי נשיאותו של הרבי, על-דרך שמשון ששפט את ישראל עשרים שנה אחר מותו, אך בשינוי – זה נמשך גם מעבר לעשרים שנה...

המנחה הותיק, הרב נפתלי הכהן רוט, פותח בדברים נרגשים. "אחיי ורעיי", קורא הרב רוט בקול נרגש, "עשרים שנות געגועים מביאים את כולנו כאן הערב באחדות מופלאה שטרם נראתה כמותה. נתוועד יחד עם הרבי, שברוב טובו וחסדו קשור אתנו באזיקים, כפי שהרבי עצמו מתבטא אודות הרבי הקודם. הרבי אוהב כל אחד מאתנו ודואג לגורלו כאילו היה בנו יחידו". הרב רוט מתאר את ההתפתחות העצומה שחלה בעשרים השנים האחרונות, את התרחבות מוסדותיו ופעולותיו הקדושים של הרבי, ואת הדור הצעיר המקושר לרבי בכל לבבו ונפשו. הוא מסיים בקול שבור ובתקווה כנה שנזכה כבר, תיכף ומיד, להתראות עם הרבי.

התזמורת הסימפונית של 'המנגנים', בניצוחו של ר' מוישי רוט, פוצחת בנגינת ניגוניו הקדושים של הרבי. "נפשי חמדה בצל ידך", מהדהדות המילים באולם הענק, כמו מתחברות ומזדהות עם רגש הלב המציף את קהל החסידים.

רבי, העלפט

לקריאת פרקו של הרבי מוזמן הרב שמואל חפר, מנהל מוסד 'בית רבקה', ומחשובי וזקני עסקני חב"ד. הרב חפר קורא פסוק אחר פסוק, כשהקהל, העומד על רגליו, חוזר אחריו.

"עם ישראל כולו", אומר המנחה הרב רוט, "נושא תפילה לשלומם של שלושת הנערים שנחטפו בידי בני עוולה. מה שהתוועדות חסידית פועלת, אף מלאך מיכאל אינו פועל. הבה נישא תפילה לשלומם ולשובם המהיר של הנערים", הוא אומר כשלקריאת פרק התהלים הוא מזמין את הרב עמרם יפרח, סבו של אחד הנערים החטופים, הקורא בקול צלול ונרגש ובתקווה פנימית לשובם המהיר. אין ספק – חשים כולם – אמירת תהלים המיוחדת הזו בוודאי תחיש את שחרורם ותביא לשובם בשלום.

על המסכים נראית דמותו של הרב אהרן קרניאל, שליח הרבי בישוב בני עיי"ש, הצופה יחד עם בנו במראות קודש מהרבי, נזכר בימים היפים, כשהבן נרגש מהמראות ומביע את רצונו וחפצו העז, יחד עם כל חיילי צבאות השם, להתראות עם הרבי!

ביטוי לתחושותיו, ולתחושות כל חיילי צבאות ה', דעם רבי'נס קינדער, ניתן כאשר מקהלת 'הפנסאים' פותחת בשיר געגועים ותקווה לרבי, בעל מילים מיוחדות ומנגינה מעוררת ושובת לב. אווירה נרגשת שוררת בקהל העצום. דמותו של הרבי ברגעי הוד מלכותיים נצפית במהלך השיר על המסכים, רגעים נצחיים בהם הרבי נמצא יחד עם ילדי ישראל, מעניק להם מבט אוהב, מקבל מידיהם פ"נים. השירה המעוררת נוגעת בלב כולם, והדברים הנרגשים שמשמיעים הילדים באתנחתאות שבין קטעי השירה, מחזקים את הזעקה הנשמעת מפי ילדי המקהלה: "עד מתי? רצוננו לראות את מלכנו".

לאמירת דברי התעוררות מיוחדים מזמין המנחה את הגה"ח הרב יוסף-יצחק גורביץ', משלוחי הרבי לארץ-הקודש ומשפיע ישיבת תות"ל במגדל העמק. הרב גורביץ' מתאר את רשימת הרבי הריי"צ המתארת את התרגשותו מזעקת 'שמע ישראל' מעומק הלב של יהודים פשוטים, הנובעת מהיות כל יהודי עד, ואת דבריו של הרבי הרש"ב לחסיד שהוטלה עליו משימה, אך הוא לא עשאה בטענה כי היה טרוד. כאשר היית טרוד – אמר לו הרבי הרש"ב – היה עליך לצעוק: רבי, העלפט! (= רבי, תעזור!) והיית נושע.

"רבי, העלפט!", זועק הרב גורביץ' ברגש.

"רבי, עדים אנו שיש רבי בעם ישראל. רבי, עדים אנו להתקשרות השוררת היום, שאין לה אח ורע בתולדות עם ישראל. רבי, עדים אנו למצוות אהבת ישראל בעזרה וסיוע האחד לרעהו הקיימת בדורנו, שגם לה אין אח ורע – ההשתדלות לעזור לשני במסירה ונתינה. רבי, עדים אנו כי אנו מצפים כל העת לביאת משיח צדקנו והגאולה השלימה כפי שהרבי החדיר בנו.

"רצוננו לראות את מלכנו", מסיים הרב גורביץ' בזעקה מעומקא דלבא, "שנזכה לראות את הרבי פה למטה מעשרה טפחים, בגוף גשמי, והוא יגאלנו!"

ענייני השעה

התזמורת, לצד בעלי המנגנים החסידיים – ר' בני פרידמן, ר' יוני שלמה, ר' מענדי ג'רופי, ר' נמואל הרוש ור' שמחה פרידמן, פורצת בניגוני געגועים שזכינו שהרבי ילמדנו, כשגם עתה קטעי וידאו מיוחדים מהרבי מופיעים על המרקעים. לפתע – לאחר הניגונים המעוררים והשקטים, פורצת התזמורת בנגינת 'דרכך אלקנו' והקהל העצום קם על רגליו ופוצח בריקוד חסידי. היכל נוקיה סוער, בוערת כאן שלהבת נלהבת של חסידים נלהבים ודבקים.

הרב רוט משתף את הקהל במכתב מיוחד שקיבל מהרבי המתווה את הדרך להתמודדות עם התנגדות להפצת המעיינות, ומזמין את יו"ר צעירי אגודת חב"ד ואגו"ח בארצנו הקדושה, הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב, לשאת דברי התעוררות ולהתייחס למספר עניינים העומדים על הפרק.

הרב אהרונוב פותח באמירת 'לחיים' נרגשת יחד עם כל הקהל, ומדבר בהרחבה על החשיבות לשמור על האחדות בתוך קהל החסידים, כמתרחש כאן הערב. הרב אהרונוב גם מרחיב בחשיבות הפעילות והשותפות של כל אחד במבצעי הרבי, תחת המוסד של הרבי – 'צעירי אגודת חב"ד' ובכפוף לסמכות העליונה שמינה הרבי – 'בית דין רבני חב"ד' בארץ הקודש.

הרב אהרונוב ממשיך ומביע את הכאב העצום מכך שאיננו רואים את הרבי, ומתאר ברגש את הימים בהם היו מגיעים מאות אלפי יהודים ל-770 ונועצים ברבי, מביטים בו, כשגם היום ממשיכים להגיע רבבות יהודים לאהל הק'. הוא מתייחס גם לגזירות העומדות על הפרק ולשלילה החד משמעית של דיבורים בדבר שלום עם שונאנו, "אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר", כשהוא ממשיך בדברים, ומחזק עם כל חסידי חב"ד את ידי המשפחות שבניהם נחטפו בידי בני עוולה.

לאחר מכן מעורר הרב אהרונוב על החובה וההכרח ליישם את דברי הרבי ולעשות כל שביכולתנו להביא את משיח צדקנו. "וויפל איז א שיעור?" (מהו שיעור הזמן?!), מצטט הרב אהרונוב את דברי הרבי, פעמים רבות, על אורך הגלות. לאחר מכן מגיע תור הדרבון להצטרפות למיזם החדש, שבו, בהתגייסות משותפת של כל אנ"ש, שיצטרפו למיזם 'פעילי חב"ד', יגיעו עשרת המבצעים לכל יהודי בישראל.

את דבריו מסיים הרב אהרונוב במילות הודאה נרגשות וחמות, למשפחת החסד העומדת לימין ענייני הרבי ושגשוגם בכל העולם, בראשות הנדיבים מיכאל בן רות, יצחק בן לאה ורעייתו ובני ביתם ואליהו בן אביגייל, רעייתו ובני ביתם, שיזכו לשפע ברכה והצלחה. הרב אהרונוב גם הודה לרב משה שילת, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ומברכו שיראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו.

אין יום ללא שיחה

על המסכים מופיעה הפקה מיוחדת המציגה רגעי אור מאורך כל שנות הנשיאות. הקהל העצום מביט בשקיקה על הרבי במסכי הענק, חולפים כאן זמני שמחה ורגעים רציניים, עידודים ותפילות, חלוקות ושיחות. בין הרגעים המיוחדים נראית השיחה המרטיטה שנשא הרבי במוצאי שמחת תורה של תשל"ח, במהלכו אירע אירוע הלב, כשבעקבותיו נשא הרבי את השיחה במוצאי החג מחדרו הקדוש והחסידים שמעוה באמצעות הרמקולים בבית המדרש; שיחת הושענא רבא תשמ"ד, כאשר הרבי התייפח מבכי על אורך הגלות; שיחת כ"ח ניסן תנש"א – 'עשו כל אשר ביכלתכם', רגעים מלהיבים של עידודי שמחה לאורך שנות תנש"א ותשנ"ב, ועוד ועוד.

הרב רוט מביע את תחושות הכל לאחר מראות הקודש המרוממים – "רבי", הכריז, "אנו אוהבים אותך ורוצים לראות אותך כאן למטה מעשרה טפחים. להתוועד אתך, בקרוב ממש".

הרב רוט מכריז על הגרלת הענק על עשרה כרטיסי טיסה (שקיומה נדחה ליום ראשון הקרוב) בין המצטרפים למיזם 'פעילי חב"ד', כששניים מהכרטיסים יוגרלו בין תלמידי התמימים שיקבלו על עצמם לפעול במשך 150 שעות לאורך השנה במבצע תפילין, ובנות חב"ד שיקבלו על עצמן לחלק לאורך השנה 800 ערכות של נרות שבת קודש.

אל בימת הנואמים מוזמן מנהל 'ועד הנחות בלה"ק', המופקד על הוצאתם לאור של עשרות ספרי רבינו, הרב חיים-שאול ברוק.

הרב ברוק מעורר בדבריו על החשיבות וההכרח שכל אחד יהיה שרוי בדברי תורתו של רבינו. הוא מתאר את ההשקעה הרבה שהשקיע הרבי בדברי תורתו, סוקר את מספר השיחות שנאמרו במשך השנים, את מספר ההתוועדויות שהתקיימו, ואף מתאר את ההשקעה הרבה שהקדיש הרבי בהגהת השיחות והמאמרים – כל זה, בכדי שהחסידים ילמדו את דברי התורה.

הרב ברוק ממשיך ומעורר גם על שתי הדרכים היסודיות הנוספות להתקשרות שמזכיר הרבי – ציור פני הרב, והשתטחות על הציון הק'.

"שמענו מקודם את שיחת יו"ד שבט תשי"א", סיים הרב ברוק את דבריו המעוררים, "בה הרבי תובע מעשה בפועל – שכל אחד ואחד מאתנו יתייגע וילמד את תורת הרבי. לא יכול לעבור אף יום אחד, ללא לימוד שיחה, מאמר, רשימה, מכתב – כשם שברור אצלו שלא יכול לעבור יום בלי הנחת תפילין. נוסף על כך יש לצייר את פניו ולצפות בוידאו מהרבי, ואזי – ביתו יהיה מואר, הוא יהיה מואר, ואף יאיר את כל סביבתו, עד שנזכה לראות את הרבי נשמה בגוף ולשמוע מפיו תורה חדשה".

כל חסיד – פעיל

התזמורת ממשיכה לעורר ולנגן יחד עם קהל החסידים האדיר המצוי באולם. ניגוניו הקדושים של הרבי מתנגנים בפיות אלפי החסידים, ובאופן ספונטני קמים האלפים ופוצחים בריקוד סוער וסוחף. גם סביב שולחן ההתוועדויות שבמרכז – סביבו ישובים חברי הבית דין, רבנים, משפיעים ושלוחים – מתעורר ריקוד סוער של הנוכחים סביב השולחן. חשמל אדיר באולם.

בתום הריקודים מוצג במקום סרט וידאו המציג את סיפורי ההצלחה של החסידים שיוצאים לפעילות הפצת היהדות במסגרת 'פעילי חב"ד', ומעודד גם את החסידים שטרם הצטרפו למיזם האדיר ליטול חלק בשליחות החסידית המשותפת ולהביא את אור היהדות לכל חלקי עם ישראל.

בהקשר זה אין מתאים לדבר ולעורר את הקהל הגדול מהאורח המיוחד, השליח הראשי של הרבי למינסוטה, הגה"ח הרב משה פעלער, הידוע ב'קאך' המיוחד שלו במבצעי הקודש.

הרב פעלער עומד בדבריו על חשיבות קביעות העתים בלימוד החסידות, המעמידה את כל חיי החסיד בקרן אורה, ועל חובתנו ההכרחית להתחזק באהבת ישראל.

בתום דבריו מנגנת התזמורת ניגוני שמחה ועידוד, ולאחר מכן מתחיל הרישום המיוחד באמצעות הפלאפון הסלולרי למיזם פעילי חב"ד, במסגרתו נרשמו אלפים.

הגה"ח הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, סגן מזכיר בי"ד רבני חב"ד ורב קהילת חב"ד ברחובות, עולה ומעורר את אנ"ש על החובה והזכות של כל חסיד להצטרף למיזם 'פעילי חב"ד' ולפעול במבצעיו הקדושים של הרבי, כשמיד לאחר דבריו פורץ קהל החסידים בריקוד חסידי שמח ויוצא בתחושה של התרוממות הרוח ותנופה אדירה בפעילות בהוראותיו ומבצעים הקדושים של הרבי, אל עבר עשרות האוטובוסים הממתינים בחניון.

תם ולא נשלם.

ל' בסיון תשע"ד
צילום: ישראל ברדוגו