ב"ה ערב ש"ק, כ"ב מנחם-אב תשע"ט | 23.08.19
מרגש. ההגהה של הרבי שנעלמה בתוך ארגז, והתגלתה כעבור עשרות שנים
מרגש. ההגהה של הרבי שנעלמה בתוך ארגז, והתגלתה כעבור עשרות שנים צילום: שטורעם
השיחה המוגהת שיצאה לאור רק אחרי 38 שנים!

בעקבות חשיפת שטורעם שעוררה הדים רבים, על ההוצאה לאור - לראשונה, של שיחת ל"ג בעומר ה'תשל"ו שהוגהה מתחילתה ועד סופה על ידי הרבי, והעיר את הערותיו בכתב ידו הקדושה על טיוטת השיחה, אלא שמסבב הסיבות הביא לגילויה רק לאחר שלושים ושמונה שנים! ● לפני שעה קלה קיבלנו רשות לפרסם חלק מהעמוד הראשון של עלי ההגהה, לחביבות הענין ולאור הבקשות הרבות שזרמו אל שולחן המערכת מכל קצווי תבל ● לכתב שטורעם נודע, כי בישיבות חב"ד בארה"ק ובאירופה, באוסטרליה ובחבר העמים, בקנדה ובארה"ב, התקיימו אמש שיעורים מיוחדים מתוך התלהבות וחיות בשיחה המוגהת, ה'גילוי החדש' שהגיע כמים קרים על נפש עייפה, ובמיוחד בימי ההכנה רבה לקראת יום ההילולא העשרים, בתקווה להתראות עם רבינו ולזכות לשמוע מפיו תורה חדשה
כתב שטורעם בארה"ב

דברות קודשו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, בעת ה'פאראד' - כינוס ותהלוכת ל"ג בעומר ה'תשל"ו, השיחה המיוחדת בה התמקד הרבי בהוראות הנלמדות מדמויות הענק בדברי ימי ישראל הקשורות בקשר אמיץ ליום זה, התנא רבי עקיבא והתנא רבי שמעון בר יוחאי, וכן אודות התקנה החדשה לחיילי צבאות השם בשינון ואמירת י"ב פסוקים ומאמרי חז"ל, הוכנסה אל הרבי להגהה.

כפי הסדר באותם השנים, לבד מה'ליקוט' שהיה יוצא לאור מזמן לזמן, בעיבוד וליקוט מתוך כמה התוועדויות או שיחות (שאחר כך הודפסו בסדר כרונולוגי, לפי חמשה חומשי תורה, בסדרת ט"ל הכרכים של 'ליקוטי שיחות' בהוצאת קה"ת), הרי שהיו פעמים שגם התוועדויות מסוימות בשלימותן, או כמה שיחות בשלימותן, היו מוכנסות אל הרבי על פי בקשתו או הוראתו (ולפעמים לבקשת מוסד מסוים, או עיתון מסוים) והיה מגיה את הדברים מתחילתן ועד סופן, ומוציא מהיכל קודשו לאחראים על כך להדפסה.

גם עמודי השיחה הזו הוגהו מתחילתן ועד סופן על ידי הרבי באותה שעה, אולם מסבב הסיבות הביא לכך, שעלי ההגהה נכנסו על ידי מאן דהוא לתוך ארגז שהונח למשמרת באיזהו מקומן, ולא הועברו בשרשרת הרגילה של הוצאה לאור מסודרת.

● 

כידוע, מכון ההוצאה לאור הרשמי של תורת רבינו 'ועד הנחות בלה"ק' עושה מאמץ עליון, מאז הקמתו, ובמיוחד מאז ז"ך אד"ר ה'תשנ"ב, לקבץ ולאסוף את כל! תורת רבינו, השיחות, ההתוועדויות, הרשימות, המכתבים, היחידויות, כדי שכל מילה קדושה של הרבי הניתנת לפרסום תודפס בצורה ראויה, מסודרת ומובנת לעולם כולו, שיוכל ללמוד ולהתבשם מתורתו של נשיא ישראל וקדושו.

גם אותו ארגז הגיע לידי מערכת ועד הנחות בלה"ק לפני חודשים ספורים, ובין הדברים הופתעו אנשי ההוצאה לאור למצוא שיחה שלימה של הרבי! שהוגהה על ידו, ולא זכתה לצאת לאור עולם.

מיד התגייסו העובדים בחרדת קודש, לסדר את השיחה לדפוס, ולהדפיסה בצורת השיחות המוגהות - בשני טורים, כמקובל, בתוספת מראי מקומות, ויחד עם זאת לתרגם את השיחה ללשון הקודש כדי שתהיה מובנת לאלו שעדיין אינם מכירים את שפת האידיש על בוריה.

לקראת ל"ג בעומר ה'תשע"ד, יוצאת השיחה לאור עולם - בפעם הראשונה - בשני חלקים. חלק ראשון נחשף אתמול כאן בשטורעם, יחד עם האפשרות להוריד את הקבצים ללימוד ולהדפסה, וחלק שני יפורסם אי"ה לקראת שבת הבאה, ערב ל"ג בעומר.

תודת מערכת שטורעם נתונה לועד הנחות בלה"ק, על האפשרות לשתף את קהל אנ"ש והתמימים בכל רחבי תבל, בעלי ההגהה של השיחה. 

● 

לאור פניית כמה וכמה מאנ"ש והתמימים, יש להבהיר דבר חשוב:

כפי שאפשר לראות מהדברים שאמר הרבי בשיחה, הוא הורה להוסיף 'פסוקים ומאמרי חז"ל' נוספים בעת התהלוכה, לבד ממה שהורה בעת ההתוועדות של ער"ח אייר באותה שנה.

כך שתמונה אחת שפורסמה אתמול בגלריה המיוחדת מל"ג בעומר ה'תשל"ו, בה נראים י"ב הפסוקים על בניין משרדי המל"ח אינו מעת התהלוכה עצמה, כמובן, אלא מאיזה ימים לאחרי זה, כשהשלימו על פי ההוראה הטרייה של הרבי, את כל י"ב הפסוקים.

תודת המערכת לסופר ולחוקר החסידי, הרה"ת ר' מיכאל אהרון זעליגסון שיחי', על הבהרת הדברים. 

ו' באייר תשע"ד