ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
מימין לשמאל: השליח הרב נמדר, החתן ואביו הרב פלדמן
מימין לשמאל: השליח הרב נמדר, החתן ואביו הרב פלדמן צילום: שטורעם אירופה
היסטוריה בשבדיה > חתונה חסידית ראשונה לבת השלוחים

בשעה זו נערכת בעיר גטבורג בשבדיה, שמחת הנישואין של הרה"ת אברהם עב"ג חיה מושקא פלדמן שיחיו ● החתן הוא בנו של העורך הראשי בתורת כ"ק אדמו"ר זי"ע במסגרת 'ועד הנחות בלה"ק' הרב דוד פלדמן, והכלה היא בתו של השליח הראשי הרב גבריאל אלכסנדר נמדר ● אורחים רבים, בני משפחה וידידים, ושלוחים רבים מכל רחבי אירופה, משתתפים באירוע ההיסטורי ● במקום נצפו גם הרב חיים שאול ברוק והרב ישראל שמעון קלמנסון עמיתיו של הרב פלדמן למלאכת הקודש, וסיו"ר המרכז לעניני חינוך הרב משה יהודא קוטלרסקי
כתב שטורעם באירופה
ב' בניסן תשע"ד