ב"ה יום ראשון, י"ח תמוז תשע"ט | 21.07.19
שמירה של כבוד: מגדל משטרתי הוצב מול הכינוס

בפינת הרחובות איסטרן פארקוויי וברוקלין, הוצב אתמול מגדל שמירה מיוחד של משטרת ניו יורק ● לבד מהפטרולים שתוגברו בשכונה, כלבי הגישוש שמרחרחים בכל פינה, שולט מגדל זה על מוקדי הכינוס בבית חיינו, במוזיאון צבאות השם, ובבניין אהלי תורה
צוות שטורעם לכינוס השלוחים העולמי

 

 

 

 

כ"ז בחשוון תשע"ד