ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ג מנחם-אב תשע"ט | 24.08.19
הרבי והמכתב שנשלח
הרבי והמכתב שנשלח
מטריית ההגנה הרוחנית שהכין הרבי ערב פרוץ המלחמה

בדיוק לפני 40 שנה, בעיצומו של יום השבת קודש - יום הכיפורים ● האזעקה החדה גברה על קולו של בעל התפילה, ותושבי ארה"ק קבלו שברי ידיעות תוך מלמול התפילות מה'מחזור' על המלחמה שנפתחה בהפתעה, בהתקפה של מדינות ערב ● מי שידע על הכל מראש, והכין את 'ההגנה הרוחנית' על ארץ הקודש ויושביה, היה הרבי ● במלאות 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, אנו מביאים את ההוראות המיוחדות והשמיימיות של הרבי, ערב שנת ה'תשל"ד לאנ"ש בישראל: כינוסי התפילה של ילדי וילדות צבאות השם על יד הכותל המערבי, הפסוקים המיוחדים להכריז בעצרות תפילה אלו, והפתגם מהבעש"ט שצריך לבאר למתכנסים
כתב שטורעם
ח' בתשרי תשע"ד