ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
המכתב על רקע קניית גמרא
המכתב על רקע קניית גמרא צילום: אילוסטרציה: ברלה שיינר
קול קורא: "תמימים, אל תקנו גמרות מהוצאת 'עוז והדר'"

לקראת פתיחת שנת הלימודים בישיבות ותחילת 'זמן אלול' - קול קורא מתפרסם וקורא לבחורים לא לקנות גמרות מהוצאת "עוז והדר" ● הסיבה: מערכת ההוצאה מעלימה באופן שיטתי את דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע ואת דברי רבותינו נשיאנו מכל ספריה ●"בחוצפתם, הם מעוניינים לקבוע לכלל ישראל מיהו גדול בתורה. ואלו שאינם לרוחם ילחמו בכל דרך על מנת להוציא את דברי רבותינו נשיאנו מכל ליקוט ומכל מקום מתאים, משום שלדעתם אין זה ענין עבור כלל ישראל" ● "ומכאן ולהבא אף חסיד לא ישלח את ידו לקנות ספר מהוצאתם, ופרי הוצאתם לא ייראה ולא ימצא בבתינו, ישיבותינו, ובתי מדרשינו" ● מפרסמי המכתב לא חותמים את שמם אך מבהירים: "קודם לפירסום מכתב נעשו התייעצויות ארוכות וממושכות עם רבנים ומשפיעים העוסקים עשרות שנים בתחום הכאוב" ● נוסח המכתב
מערכת שטורעם
חובה לדעת, לפני קניית ספרי הלימוד לישיבות וש"ס לחתן

לכבוד ידידנו שי' אנ"ש חסידי חב"ד בכל אתר ואתר


זכינו בתקופה האחרונה לתופעה מבורכת של ספרים רבים חשובים ומועילים בכל מקצועות התורה, כמו גם להוצאה חדשה ומפוארת של כל ספרי היסוד מן החומש עד להלכה. תופעה זו זכתה לעידוד רב מכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, שדחף ועודד את כל העוסקים בתחום זה.

לצד השמחה על הלימוד הנוח והאיכותי, עלינו החסידים לגלות מודעות ליחידים העושים מעשים חמורים בתחום זה, לפעמים בכוונה ובמזיד, ולעיתים מתוך חשש תמוה. אך למעשה מתעלמים מחידושי התורה של רבותינו נשיאנו. ובכך מונעים מרבבות רבים של אחינו בני ישראל, לימוד ביאורים אלו, ויתרה מכך את ההכרה בגדלותם התורנית של רבותינו נשיאנו.

בחוצפתם, הם מעוניינים לקבוע לכלל ישראל מיהו גדול בתורה. ואלו שאינם לרוחם ילחמו בכל דרך על מנת להוציא את דברי תורתם מכל ליקוט ומכל מקום מתאים, משום שלדעתם אין זה ענין עבור כלל ישראל.

דברים פרועים אלו, לצערנו נעשים, ולא רק בתקופה האחרונה.

תורת הנגלה המודפסת והידועה לכל מרבנו הזקן, הצמח-צדק, וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו. הוצאה בפועל מכו"כ ספרים חשובים שהפכו לנחלת הכלל.

הזעזוע הטבעי ושאט הנפש העוברים על כל חסיד ממעשים אלו, גדולה שבעתיים אצל כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, עובדות ומענות קודש בענין זה יפורסמו בקרוב. רק נצטט משפט ממענה על התעלמות משו"ע רבנו הזקן בספר מסויים:"עס גיסט בלוט" (דמי נשפך כתוצאה מכך)

ואם על העבר יש למחות מחאה גדולה ומרה, הרי שבזמננו זה, הוצאה לאור ידועה ומפורסמת מוציאה לאור בכל שנה ושנה ספרים חדשים ואיכותיים, ובהם ליקוטים חשובים ומקיפים בכו"כ נושאים. ולא זו בלבד שמובאים בהם מכל החצרות והעדות ממש חוץ מליובאוויטש, הרי שראש ההו"ל אמר כו"כ פעמים בעזות מצח (ואף לא ניסה להביא איזו אמתלא או הצטדקות) כי לעולם לא יצטט מאומה מרבותינו נשיאנו.

וכן הוא עושה, מלבד מספר קטן (ביחס להיכן שהיה מתאים ונחוץ להביא) של ציטוטים משו"ע אדמו"ר הזקן, אין הוצאת "עוז והדר" מביאה לפני הלומדים מאוצרות תורת הנגלה והחסידות של נשיאי חב"ד.

במדור כפתור ופרח בגמרא מתיבתא, בו מובאים ענינים קצרים בעבודת ה' הקשורים לגמרא מכל ספרי החסידות בעולם, לא תמצאו שם דבר מכל ספרי חסידות חב"ד.

בהגדה של פסח שיצאה לאור בשנה זו, תמצאו ליקוט מקיף מכל ההגדות בעולם, אך הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים שהאוצרות שבה אינם מפסיקים להפליא כל דורש תורה מכל החוגים זה שישים ושש שנים, לא הוזכרה אפילו פעם אחת.

ביאוריו הייחודיים של הרבי בסוגיית והלכות חנוכה, מתרצים את כל הקושיות מכל פינה בנגלה שבתורה. אך במשנת המועדים על חנוכה, העדיפו להשאיר בשאלה, ולא לצטט מתורת הרבי.

בזמירות שבת שיצא לאחרונה הובא מנהג להדליק נרות שבת ויו"ט לבנות גם קודם נישואיהם, בשם שו"ת אז נדברו, צוות עוז והדר לא שמע שכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בירר הלכה ומנהג זה מן היסוד. ועוד עשרות ספרים שהם נקיים מחשש תורת נשיאי חב"ד רח"ל לא תהא כזאת בישראל.

כך בחידושי הש"ס וההלכה, הרמב"ם וההדרנים ועוד ועוד.

מה אפשר לעשות

אלפי ורבבות בלעה"ר חסידי חב"ד וכלל מעריצי כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו אינם מסוגלים לתאר לעצמם שבלא יודעין הם נעשים תומכים מלאים במעשים פרועים ונתעבים אלו.

אלפי הגמרות הנקנים בכל שנה ע"י למעלה משישים ישיבות חב"ד בלעה"ר כ"י בכל שנה, מאות הש"סים הנקנים לכל בית שמוקם, מאות ספרי הסמיכה והכמות העצומה משאר כל הספרים מהווים הכנסה אדירה, ותמיכה איתנה להוצאת עוז והדר.

גם התורמים בתום לב להוצאת הספרים אינם מודעים להשמטת ליובאוויטש ע"י אנשי הצוות, וללא ספק שרובם אינו מסכים

ואינו מוכן להיות שותף להחרמת ליובאוויטש רח"ל, ראשי עוז והדר מתהלכים בהנחה

שמעשיהם האפלים יעברו בשקט, ואיש לא יתבע את כבוד חסידות חב"ד.

ברור הדבר כי אנו החסידים חובתנו לוודאות כי אין לנו שום קשר לאנשים אלו, ואף פרוטה חב"דית לא תעבור לקופתם.

ומכאן ולהבא אף חסיד לא ישלח את ידו לקנות ספר מהוצאתם,

ופרי הוצאתם לא ייראה ולא ימצא בבתינו, ישיבותינו, ובתי מדרשינו.

ואם ישאל השואל. הרי הגמרות בהוצאתם מהודרת ומשוכללת.

אי בעית אימא, שאפילו אם היינו צריכים ללמוד מתוך כתבי יד ומגילות קלף בכדי למנוע שותפות לחילול כבוד רבותנו נשיאי חב"ד, היינו עושים כך.

ואי בעית אימא, ישנם כיום בשוק שלוש הוצאות חדשות ומפוארות של הש"ס מלבד עוז והדר. ובפרטים מסויימים אף עולים עליהם. כך שאין צורך לוותר על נוחות ותענוג בלימוד.

החותמים בתפילה כי מעשים אלו יעברו תיכף מן העולם וייתמו חטאים ולא חוטאים

חסידי חב"ד, ומעריצי כ"ק אדמו"ר נשיאי חב"ד מכלל החוגים

נ.ב. חובתנו לציין, כי קודם לפירסום מכתב זה נעשו התייעצויות ארוכות וממושכות עם רבנים ומשפיעים העוסקים עשרות שנים בתחום כאוב זה שהתכנסו יחד, והם העומדים בראש הנהגת הוועד. וכן עוד כו"כ מגדולי הרבנים והמשפיעים.
כ"ד במנחם-אב תשע"ג