ב"ה יום ראשון, י"ח תמוז תשע"ט | 21.07.19
המעמד הנדיר
המעמד הנדיר
נדיר: סיום ס"ת השלישי ותחילת כתיבת ס"ת הרביעי

בהתוועדות קודש של הרבי בליל ט"ו באב ה'תשמ"ב, השבוע לפני 31 שנה, הודיע הרבי שכיון שביום למחרת יתקיים סיום ספר התורה השלישי לטובת ישיבת 'תומכי תמימים' והתחלת כתיבת ספר התורה הרביעי הוא ישתתף בבקבוק 'משקה' מיוחד ● יחד עם זאת שיגר הרבי בקבוקי משקה למבצע הדפסת ספרי התניא בערי לבנון, ולכל בתי חב"ד באה"ק ● במסגרת הסדרה המיוחדת, אנו חושפים קטע וידאו מיוחד מההתוועדות בה הרבי מוזג משלושת הבקבוקים אל הגביע שלו, ושני קטעים ממעמד התחלת הכתיבה של ספר התורה החדש במעמד ראשי וחברי הנהלות ישיבות 'תומכי תמימים' בבית חיינו 770 ובארץ הקודש
כתב שטורעם בארה"ב

בקטע הוידאו הראשון נראה הרבי בעת פתיחתה של ההתוועדות המיוחדת ביום שלישי בערב אור לחמשה עשר באב ה'תשמ"ב.

● לצפיה, לחצו כאן

אל הרבי מוגשת מעטפה חומה. הרבי מקבל מ'שר המשקים' הגאון החסיד הרב מרדכי מענטליק, ראש ישיבת 'תומכי תמימים ליובאוויטש' בבית חיינו 770, שלושה בקבוקים שונים. בכל אותה עת שר הקהל את הניגון המוכר על המילים 'שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ותן חלקינו בתורתך'.

כל בקבוק הוא בגודל שונה ועם תכולה שונה, מכולם מוזג הרבי אל כוס הגביע האישי שלו בה ישתמש בכל מהלך ההתוועדות.

בסיום הקטע המוגש כאן לצפייה, משורר הקהל את המנגינה שמצורפת לפעמים למילים 'כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה', איחול זה כידוע וכפי שעורר הרבי פעמים רבות, נהוג להתחיל לאחל איש לרעהו כבר בימים אלו החל מט"ו באב. ניתן גם להבחין בדמותו של יו"ר המזכירות הרב חיים מרדכי אייזיק חודקוב, שהיה יושב בביטול גמור לשמאלו של הרבי בכל משך השנים, מוחא כף אל כף בדרכו הייחודית.

מה פשר אותם הבקבוקים?

ובכן, בשעה 8:40 של אותו בוקר הודיע הרבי על ידי מזכירו הרב בנימין הלוי קליין, שתתקיים התוועדות בערב. בשעה 9:45 נכנס הרבי להתוועדות.

כאמור, בתחילת ההתוועדות מזג הרבי לכוסו משלושת הבקבוקים (משערים שאלו היו בקבוקים שנכחו בהתוועדות של חסידים במקומות מיוחדים). ועליהם הוסיף הרב מענטליק לתוך הגביע של הרבי יין רגיל.

בסוף ההתוועדות, מזג הרבי שוב מהבקבוקים לכוסו, ומכוסו לתוך הבקבוקים. [חדי העין הבחינו ב'סדר העבודה': הבקבוק הגדול הצר והארוך 3 פעמים, הבינוני פעמיים, והקטן השחור פעם אחת].

או אז אמר הרבי את הדברים הבאים:

● לצפיה לחצו כאן

כפי שניתן לראות בוידאו, בקבוק אחד מסר הרבי עבור המעמד של סיום והתחלת ספר תורה לטובת ישיבת 'תומכי תמימים', תוך שהוא קורא לגיסו הרש"ג העומד בראש המוסד, ולסופר הרב זירקינד.

את הבקבוק השני מסר הרבי לנוסע לארץ הקודש – ה"בן דוד הלוי" הרב מנחם וולפא (מצד אמו, מגזע משפחת סלונים, צאצאי אדה"ז) והורה לתת זאת לכל אלו שנוסעים ללבנון למבצע הדפסות התניא.

את הבקבוק השלישי מסר לחתן שנסע לאה"ק, הרב משה תמרי, ואמר לו שייתן לכל בית חב"ד בארץ ישראל, ולישיבה בכפר חב"ד, וגם כן לאורחים בחתונה.

מיד לאחר מכן, החל לנגן בקולו הק' את 'ניגון ההקפות' לאביו הרה"ק הרב לוי יצחק שניאורסאהן ז"ל, ועודד בחוזקה.

למחרת, ביום רביעי חמשה עשר באב התקיים מעמד הסיום. בשעה 2 בצהרים התקיים המעמד החגיגי מחוץ לבית חיינו, על כביש השירות 'סערוויס ליין' הקרוב לבניין ישיבת תומכי תמימים (הזאל של חובבי תורה בבניין מספר 885), בהשתתפות ילדי צבאות השם מה'קעמפים' ברחבי ניו יורק, וכן אנ"ש תושבי השכונה. הילדים עברו ונשקו את ספר התורה, ובערך בשעה 3:45 עבר הרבי עם מכוניתו בסמוך למקום, בדרכו לאהל הק'.

להלן אנו מביאים בפרסום ראשון שני קטעי וידאו ממעמד התחלת כתיבת ספר התורה הרביעי, במסגרת מגזין 'עונג חב"ד' של שטורעם, בו נראה הסופר הרב זירקינד יושב על יד הקסת והדיו, וזקני החסידים יושבים מאחוריו ומצידיו.

● לקטע ראשון, לחצו כאן

מנהל הישיבות, גיסא דבי נשיאה הרש"ג, נראה מאוד מעורב בכל מהלך ההתחלה של ספר התורה הרביעי. כמו כן ניתן לראות את הרב יעקב יהודה העכט, חברי הנהלת הישיבה הרב משה פנחס הכהן כ"ץ והרב יוסף הלוי ויינברג. ראש הישיבה הרב מרדכי מענטליק. המשפיע בישיבה וה'חוזר' של הרבי, הרב יואל כהן. מי שלימים מונה להיות מנהל הישיבה, הרב דוד רסקין. המשגיח בישיבה, הרב יקותיאל מנחם ראפ.

השד"ר הרב שמואל דוד רייטשיק. המשפיע הרב מענדל פוטרפס והר"מ הרב זעליג פלדמן מישיבת תות"ל המרכזית בכפר חב"ד. רבה של קראון הייטס הרב זלמן שמעון דווארקין ויו"ר המזכירות הרחמ"א חודקוב יושבים משני צידיו של הרש"ג.

● לקטע השני, לחצו כאן

למחרת, ביום הקריאה, יום חמישי י"ז מנחם אב, יצא הרבי לקריאת התורה בשעה 10:15 (במניין של הישיבה ב'זאל הקטן' שמתחיל תמיד בשעה 9:30 בדיוק, עד עצם היום הזה). קראו בספר התורה החדש שהוכנס אתמול, אחרי 'יהללו' התחיל הסופר לנגן 'שישו ושמחו בשמחת תורה' והרבי הורה בידו הק' להגברת השירה. גם אחרי שספר התורה הוכנס לארון הקודש, עדיין המשיך הרבי להורות כמה פעמים להגברת השירה, ובמשך כל זמן זה הביט לעבר ארון הקודש.

י"ח במנחם-אב תשע"ג