ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ג מנחם-אב תשע"ט | 24.08.19
הפנסאים בפעילות
הפנסאים בפעילות צילום: שטורעם
איך מתכוננים ילדי חב''ד ליום ההילולא ג' תמוז?

אלפי ילדים בעולם משתלמים בימים אלו בלימודי ענייני הגאולה והמשיח במסגרת מבצע הכנה עולמי שמקיים ארגון 'הפנסאים' ● שטורעם מגיש הצצה לתוכן הלימודים הייחודי בו שקועים אלפי חיילי צבאות ה' בארץ הקודש ובני השלוחים ברחבי העולם כולו
כתב שטורעם

בימים אלו נפתח מבצע ההכנה העולמי של ארגון הפנסאים לקראת יום ההילולא - ג' תמוז.

במרכזו של המבצע עומדת חוברת מקיפה בנושאי הגאולה והמשיח שהוציא הארגון, ממנה ילמדו אלפי הילדים - חיילי צבאות השם, כדברי הרבי שהדרך הישרה והקלה לזרז את ביאת המשיח היא לימוד ענייני הגאולה.

החוברת המושקעת, שמתאפיינת גם בעיצוב גרפי מוקפד ומשובב עין, נכתבה על ידי הרב זאב קפלן, מנהל הת"ת בנחלת הר חב"ד, ונערכה על ידי הרב שלום דובער בלוי. בהגהתה עסק הרב חיים ליב זקס, משפיע בישיבת תות"ל חולון, והרב מנחם מענדל קפלן - חבר 'ועד הנחות בלה"ק', ייעץ והכווין בשלבים השונים של עריכת החוברת.

בחוברת שמונה פרקים שונים, הצועדים בשבילי שיחותיו הרבות של הרבי בנושאי הגאולה, ויוצרים תמונה מושלמת של נושאי הגאולה והציפיה למשיח.

הפרק הראשון מסביר את הצורך לחכות לביאת המשיח, מרחיב על תפקידו המיוחד של מלך המשיח, ומבאר גם שהציפיה עצמה מזרזת את בוא הגאולה.

בפרק השני מבואר הצורך לתבוע ולבקש את הגאולה, לזעוק 'עד מתי' ולכמוה מעומק הלב: "ווי וואנט משיח נאו".

הפרק השלישי מרחיב על נושא 'דירה בתחתונים', מסביר את הצורך של הקב"ה בדירה שכזו, ואת העובדה שדווקא העולם הגשמי יכול להוות דירה מתאימה.

הפרק הרביעי מספר מה יתרחש בזמן הגאולה, על התקופות בימות המשיח, ועוד.

בפרק החמישי יוסברו התקופות בימות המשיח על-פי תורת החסידות.

הפרק השישי עונה על השאלה: מתי יבוא כבר משיח, ומלמד על נושא ה'קצים' וחישובם על ידי גדולי ישראל, ועל חלקנו במימוש הקץ.

הפרק השביעי פוסע לאורך שיחותיו של הרבי החל מכ"ח בניסן תשנ"א, בהן דיבר הרבי על כך שהאחריות מוטלת על כל אחד ואחד, ושעלינו לקבל את פני משיח.

הפרק השמיני מסביר את הקשר המיוחד בין החסידות לגאולה, ומה לנשיא הדור ולבחינת ה'יחידה'. בפרק מובאות גם עצות פרקטיות לזירוז הגאולה.

י"ד בסיון תשע"ג