ב"ה יום חמישי, כ"א מנחם-אב תשע"ט | 22.08.19
רבני חב"ד מתכנסים
רבני חב"ד מתכנסים צילום: שטורעם
אווירה מרוממת בכינוסם של רבני חב"ד בניו-יורק

עשרות רבנים ומורי הוראה התקבצו ובאו באסרו חג השבועות, לכינוס ומעמד 'קבלת הפנים' שאורגן על ידי הבד"ץ של קראון הייטס, בראשות המרא דאתרא הגה"ח הרב אברהם אזדבא שליט"א ● את הכינוס המיוחד פתח בחזרה על 'דבר מלכות' הגה"ח הרב יואל כהן שליט"א ● שורה של סוגיות הלכתיות חשובות, נידונו בדלתיים סגורות על ידי בכירי הרבנים
כתב שטורעם בניו-יורק

תכונה נראתה בסמיכות לבניין 770 - בית חיינו בצהרי יום שישי האחרון, אסרו חג השבועות, כאשר רבנים בכירים המכהנים פאר בקהילות חב"ד ליובאוויטש ברחבי תבל, שעשו את חג השבועות - החג המכונה בעגה הרבנית החסידית 'חג המצו"ת' - בחצרות קודשינו, מחישים את צעדיהם אל האולם בבניין 'מוזיאון צבאות השם' הסמוך.

על פי הזמנת הרבנים שליט"א חברי הבד"ץ של שכונת קראון הייטס, התכנסו הרבנים לפסגה הלכתית מיוחדת, שעמדה בסימן 'קבלת פנים' לרבנים האורחים החשובים שליט"א, בה השתתפו רבנים, דיינים, מורי צדק בקהילות חב"ד ליובאוויטש במרחבי תבל וגם כמובן בקהילת חב"ד הגדולה והמעטירה בשכונת קראון הייטס.

המנחה שניווט בכישרון רב את הפסגה ההלכתית של רבני חב"ד מכל רחבי העולם, היה הרב לוי יצחק גרליק שליט"א, דמות הלכתית ידועה ומוכרת בשכונה, ידיו רב לו בנושאי הלכה וכשרות, המשמש גם כרבה של קהילת השלוחים באיחוד האירופאי בבריסל, ואף זכה להיות המארגן של כינוסים דומים בשלושת העשורים האחרונים, כמיטב המסורת הנהוגה מאז הוקם הבד"ץ בק"ק קראון הייטס.

המושב הראשון, נפתח כמו כל כינוס תורני חסידי המתקיים בכל אתר, בחזרה על 'דבר מלכות' – מתורתו של רבינו בעניינא דיומא, אל הדוכן מוזמן הגה"ח הרב יואל כהן שליט"א, ה'חוזר' הראשי של הרבי ומשפיע ראשי בישיבת תות"ל המרכזית בבית חיינו.

אחר כך 'פותחין בכבוד אכסניא' – דבר הבד"ץ, אותו משמיע הגה"ח הרב אברהם אזדבא שליט"א, מרא דאתרא דק"ק שכונת קראון הייטס.

אורח מיוחד שהגיע לכינוס (על אף שגורמים מסויימים ניסו להניאו מכך בתחבולות שונות), מעלה בפני הרבנים את הבעיה ההלכתית המתפשטת בארצות הברית בין גופי הכשרות הגדולים בתחום הבשר – סוגיית בדיקת 'צומת הגידין', את המשא משמיע הגאון הרב מנחם מאיר וייסמאנדל שליט"א, רב דקהילת 'תורת חסד' נייטרא - מאנסי, והרב המכשיר של מערכת כשרות גדולה מאוד, שאחראית בין היתר גם על מפעל הבשר הידוע שהיה בבעלות משפחת רובשקין עד לא מכבר, בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת הכשרות המהודרת והנודעת של בד"ץ קראון הייטס, המספקת עופות ובשר ב'שחיטת ליובאוויטש' לאלפי חסידי חב"ד תחת הסמל CHK.

הסוגיא הבאה המונחת על שולחן הרבנים יושבי על מדין, היא הגישה ההלכתית להזמנת יהודים שאינם שומרי שבת לע"ע (ולהבדיל אלו שאינם יהודים המתלווים לאורח יהודי), לסעודות יו"ט או לסדר ציבורי על ידי שלוחים או אנ"ש.

הגה"ח הרב משה באגאמילסקי שליט"א, חבר ועד רבני ליובאוויטש הכללי ורב ביהכנ"ס 'בית רבקה' בקראון הייטס, פורס בפני הרבנים יריעה רחבה של מקורות הלכתיים משו"תים שונים, תוך שהוא מבסס את דבריו על סוגיות הש"ס ולשונות הסעיפים ההלכתיים התואמים בשולחן ערוך. בין המאזינים התפתח פלפול תורני מקיף בסוגיא.

לאחר אתנחתא קלה, בה מוגשת ארוחת צהרים, מתיישבים הרבנים ומאזינים בכובד ראש לדברי הרבנים במושב השני.

הנושא הראשון הוא - התמודדות נכונה עם האתגרים שמציבים החידושים הטכנולוגיים ואמצעי התקשורת השונים, בדרך החסידות ובגישה חיובית. אל הדוכן ניגש הגה"ח הרב שלמה יהודה הלוי סג"ל שליט"א, דיין ומו"צ בבד"ץ ק"ק קראון הייטס, שמרחיב בנושא לאור הגישה של הרבי העולה מהשיחות ומאגרות הקודש, בנושאים דומים בעבר.

כדי להמחיש את התועלת שאפשר להפיק ממכשירי התקשורת השונים, באם משתמשים בהם לקדושה, ובדרכים הראויות והרצויות על פי הנחיות רבנים ומחנכים, מוזמן להופיע בפני הרבנים, מנהל חברת המדיה החב"דית JEM המפיקה חומרי צפייה לכל הגילאים, מתוך מאגר בלתי נדלה של מראות קודש מהרבי ומבית חיינו, הרה"ת ר' אלקנה שמוטקין שיחי'.

הוא מציג בפני הרבנים את ההיסטוריה של JEM מיסודו של הנגיד החסידי ר' הלל דוד קרינסקי שיחי', שהיה הנחשון ביוזמה להקרין את ההתוועדויות של הרבי בשידור חי לעשרות ערוצי מדיה, ואף מתייחס לשורת שאלות שמציגים הרבנים בפניו, בסוגיות הלכתיות שונות הקשורות לאופני העריכה וההקרנה של המגזין השבועי 'תורת חיים'.

בהמשך מגלה הרב שמוטקין, כי הוא עומד לחשוף בפני הרבנים שורה של קטעי וידאו נדירים בהם הרבי עונה לאנשים פרטיים מענות בנושאים שהרבנים נדרשים אליהם מידי יום ביומו. בסיום דבריו הוא מקרין בפניהם על גבי מסך ענק שורה של מענות קודש בנושאי זוגיות ושלום בית, עסקים וכשרות העסקים, שידוכים פרנסה, ועוד.

לאחרי הצפייה בקטעי הוידאו הנדירים שמחמת הפרטיות שבדבר לא ייחשפו לקהל הרחב, מתפתח דיון ער ומרתק בין הרבנים הנוכחים, תוך דיוק במילותיו הקדושות של הרבי, ובמשמעות של כל מילה בכל תשובה, הלכה למעשה.

בהמשך מאזינים הרבנים לסקירה הלכתית מרתקת בנושא סוגיית הזרעה מלאכותית – לאור מענות רבינו בנושא במשך השנים, מפי הגה"ח הרב לוי יצחק גרליק שליט"א, ספרא דדיינא בבד"ץ ק"ק קראון הייטס, ורב קהילת אנ"ש והשלוחים באיחוד האירופאי בבריסל.

לציון שנת המאתיים להסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע, הפוסק הראשי של חסידי חב"ד בשולחן ערוך שלו ובפסקי הסידור והשו"תים, מוזמן אל הדוכן למשא נעילה הגה"ח הרב שלום דובער לוין שליט"א, ספרן ראשי בספריית אגודת חסידי חב"ד, ומי שזכה לההדיר את שו"ע אדה"ז בהוצאה חדשה ומתוקנת, שנוגע בשורה של נושאים הלכתיים הקשורים לחג השבועות, לאור משנתו הבהירה ולשונו הזהב של כ"ק אדה"ז.

בין שורות הרבנים היושבים שעות ארוכות בכובד ראש, וצוללים בחדוותא דאורייתא אל תוך הים הרחב של הנושאים ההלכתיים הבוערים שמונחים על שולחנם של מלכים, מאן מלכי רבנן, באופן של לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ניתן לראות רבני חב"ד מקהילות בערים מלבורן וסידני באוסטרליה, מקהילות אנ"ש בערי ארה"ק השונים, מלונדון ומנצ'סתר באנגליה, מפאריז בירת צרפת, מדרום אפריקה, ממדינות חבר העמים, וכמובן ממדינות ארצות הברית.

הרבנים האורחים הודו לרבנים שליט"א רבני ודייני הבד"ץ המקומי על הרענון של הכינוס המיוחד, המתקיים מידי שנה בסביבות חג השבועות, ולר' שלום דובער שיחי' לברטוב ראש ועד הכשרות שע"י הבד"ץ שדאג לארגון הכינוס על הצד היותר טוב.

עוד הם בקשו שכינוסים מעין אלו יתקיימו לעתים תכופות יותר, מחמת חשיבות ונחיצות הדבר, ואכן על אתר הוחלט שמסגרת זו של פסגה הלכתית של רבני חב"ד תתקיים מספר פעמים בשנה.

עוד הוכרז במהלך הכנס, כי הדברים שנאמרו בעל פה, יועלו על הכתב על ידי צוות אברכים חשובים, ויצאו לאור עולם בקובץ מיוחד, לתועלת הרבנים עצמם, ולתועלת אנ"ש והתמימים בכל מקומות מושבותיהם.

י"ב בסיון תשע"ג