ב"ה יום שני, ט' סיון תשפ" | 01.06.20
הרב קרינסקי עם הרבי, על רקע המענה והמטבע
הרב קרינסקי עם הרבי, על רקע המענה והמטבע צילום: שטורעם
איך הגיב הרבי כשהחסידים יצרו לכבודו מטבע מזהב?

מתוך אחד עשר אלף מטבעות, שהכינו על פי ההוראה של הרבי, תוך לחץ ותנאי זמן בלתי רגילים, לקראת ה'פאראד' של שנת ה'תש"נ, התהלוכה האחרונה בה זכינו להשתתפותו של כ"ק אדמו"ר זי"ע, התייחדו 42 מהם ● ארבעים ואחת מטבעות, הוטבעו מכסף טהור, לציון שנת הארבעים ואחת לנשיאותו הרמה של הרבי, ועוד מטבע אחד הוטבע מזהב טהור לכבודו של הרבי ועבורו ● בכתבה המלאה תוכלו לגלות את התשובה המיוחדת, אותה כתב הרבי בכתב יד קודשו בשולי הפתק אותו הכניס אל הקודש פנימה המזכיר הרב קרינסקי ● וגם: מה היה תוכן השיחה של הרבי עם המזכיר ברכב לקראת ל"ג בעומר ה'תנש"א, איך נראו המטבעות החדשים, ומתי הם חולקו? כולל קטע וידאו מיוחד מהמעמד
כתב שטורעם בארה"ב

בראש חודש סיון ה'תש"נ, הכניס המזכיר הרב חיים יהודא שיחי' קרינסקי פתק אל הרבי, בו כתב שא' מהמטבעות הרבים שהכינו על פי רצונו הק' לתהלוכה נעשה מזהב טהור, וזו מטבע מיוחדת שהכינו עבור הרבי עצמו.

יחד עם זאת הכינו עוד ארבעים ואחת מטבעות מכסף טהור, עבור הרבי עצמו, בשייכות לציון שנת הארבעים ואחת לנשיאותו הרמה.

על פתק זה הואיל הרבי לענות "נתקבל ותשואות חן".

את המילים 'טהור' גם בנוגע למטבע הזהב וגם בנוגע למטבעות הכסף, הקיף הרבי, וכתב בקשר לכך:

"שייך במיוחד לזמן מתן תורה ביראת ה' טהורה".

ומה קרה בשנה הבאה?

ביום שלישי ב' אייר ה'תנש"א, נסע הרבי לאהל הק' של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, על יד ההגה ישב המזכיר הרב קרינסקי.

תוך כדי נסיעה, נפנה הרבי אליו, ואמר שהוא רוצה שיטביעו מטבעות עם תוכן יום זה - ב' אייר, ושיהיה מוכן לחלוקה בל"ג בעומר.

[אף של"ג בעומר באותה שנה חל ביום חמישי, ובמילא לא יהיה 'פאראד', אבל כינוס צבאות השם של הילדים משכונת קראון הייטס כן יהיה, ושם יחלק הרבי את המטבעות].

הרבי שאל את המזכיר, האם הוא יודע לבאר את ההקשר בין יום זה ב' אייר לל"ג בעומר החל בח"י באייר. הרב קרינסקי השיב שהקשר הוא כיון שהספירה של שני הימים תואמת, אם סופרים את הימים מפסח לשבועות או משבועות לפסח, הספירות הוד שבהוד ותפארת שבתפארת, יתחלפו בין ב' אייר לח"י אייר.

את ההסבר הזה שמע הרב קרינסקי מהרבי עצמו בעת התוועדות, שנים רבות קודם לכן, והרבי היה שבע רצון מאוד מכך שהמזכיר חזר על כך. [את העניין כולו ניתן למצוא בשיחת ב' אייר ה'תש"י, שם מביא הרבי את ההסבר הזה משיחה של הרבי הריי"צ, ומבאר את מהות הדברים].

כמובן שמיד עם הגיעו חזרה למשרדו, החל הרב קרינסקי לעסוק בארגון הפרויקט, וב"ה המטבעות היו מוכנים לל"ג בעומר.

לאחר כינוס הילדים, חילק הרבי את המטבע המיוחדת.

צורתה: מצידה האחד הוטבע התאריך - ב' אייר, תפארת שבתפארת ה'תנש"א – וכן ציור של בית חיינו. ומהצד השני הוטבע ההסבר של ב' אייר – יום הולדת כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע, ב' אייר תקצ"ד – י"ג תשרי תרמ"ג, וכן הפתגם "און איך זאג לכתחילה אריבער", וגם "שנת הצדי"ק, שנת אראנו נפלאות".

הרבי הגיה את הנוסח הזה, וכן הורה שהמטבעות יהיו מונחים בתוך מעטפת ניילון מיוחדת עליה יהיה מודפס "ל"ג בעומר".

במשך החלוקה היה הרבי במצב רוח מרומם, וחייך לכו"כ מאלו שעברו לפניו לקבלת המטבע המיוחד. החלוקה עצמה ארכה כשלוש וחצי שעות, במהלכה חילק הרבי כשמונת אלפים מטבעות!

עם סיום החלוקה, הכניס הרבי מטבע אחד לדף האחרון בסידורו הק', ויצא מבית הכנסת כשהוא מעודד בחוזקה את שירת 'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד'.

לצפייה במעמד החלוקה המיוחד – לחץ כאן

תודת מערכת שטורעם נתונה להרה"ת ר' ירמיה הכהן שיחי' ברקוביץ', על עזרתו בהכנת הסדרה.

כ' באייר תשע"ג
הפתק של המזכיר והמענה המיוחד של הרבי
הפתק של המזכיר והמענה המיוחד של הרבי | צילום: שטורעם
 
המטבע של ל"ג בעומר ה'תש"נ
המטבע של ל"ג בעומר ה'תש"נ | צילום: שטורעם