ב"ה יום שלישי, ו' תמוז תשע"ח | 19.06.18
המוני המשתתפים בהתוועדות
המוני המשתתפים בהתוועדות צילום: שטורעם
200 שנה: משגיח בישיבת "תורה ודעת" התוועד במיאמי

במוצש"ק פרשת שמות אור לכ"ד טבת התקיימה מלוה מלכה והתוועדות רבתי במיאמי פלארידה לכבוד מאתיים שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן, בהשתתפות כחמש מאות איש, אנשים ונשים מכל החוגים והזרמים ● אורח הכבוד ונואם המרכזי היה הרה"ג הרב משה וולפסון שליט"א משגיח רוחני בישיבת תורה ודעת ורב בית הכנסת אמונת ישראל
מערכת שטורעם

במוצש"ק פרשת שמות אור לכ"ד טבת התקיימה מלוה מלכה והתוועדות רבתי במיאמי פלארידה לכבוד מאתיים שנה להסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן, בהשתתפות כחמש מאות איש, אנשים ונשים מכל החוגים והזרמים.

אורח הכבוד ונואם המרכזי היה הרה"ג הרב משה וולפסון שליט"א משגיח רוחני בישיבת תורה ודעת ורב בית הכנסת אמונת ישראל. הרב וולפסון ידוע בכל ארצה"ב כאיש מורם מעם אשר יהודים רבים סרים למשמעתו, ומשפיע מתורתו וצדקתו על הרבה יהודים מאוד. התקשרותו לכ"ק אדמו"ר זי"ע היא מיוחדת במינה.

נאם הרב יהודה ליב שפירא שליט"א ראש ישיבת ישיבה גדולה דמיאמי רבתי ורב בית הכנסת בית מנחם במיאמי ביטש. הרב אברהם קארף שליט"א שליח ראשי למדינת פלורידה.

בהמשך נשא דברים האורח הרב וולפסון, על גדלותו של רבינו הזקן. הקהל צפה במראות קודש על הרבי ויצא בניגון שמחה מיוחד. הנוכחים קיבלו תשורה מיוחדת, ספר אגרות קודש לרבינו הזקן שייצא לא מכבר.

הרב פנחס וועבערמאן שליט"א זקן רבני פלורידה דיבר ע"ד גודל קדושת אדה"ז. אחר ברהמ"ז ישב הקהל להתוועד עם הרב שפירא.

כ"ה בטבת תשע"ג