ב"ה מוצאי ש"ק, כ" אייר תשפ"ב | 21.05.22
מתוך הוידאו
מתוך הוידאו צילום: JEM
כסלו ה'תשל"ט: 6 יהודים זכו לאור החנוכה בזכות הרבי

העולם כולו רועש בעקבות ההסכם המביש שנחתם אתמול בין ארצות הברית ואירופה לאיראן, ורבים נזכרים ב-52 הדיפלומטים האמריקאים שהיו נצורים במשך 14 חודשים בשגרירות ארה"ב בטהרן, עם פרוץ המהפיכה שהעלתה את האיסלאם הקיצוני לשלטון ● משלחת אנשי דת של האו"ם שיצאה לבקר את השבויים, כללה בגלל השתדלותו של הרבי את הגאון הרב אברהם מרדכי הרשברג ע"ה, רב בשיקגו ואחר כך במקסיקו סיטי ● בעת שנכנס ל'יחידות' בקיץ, הורה לו הרבי להדליק עם השבויים נרות חנוכה... לאחר עיכובים מצד האיראנים המשלחת הגיעה לפועל רק בערב חנוכה, וששת היהודים השבויים זכו להדליק נר חנוכה בשליחותו של הרבי ● רבה של איראן באותה תקופה הרב ידידיה אזרחיאן סיפר ל-JEM את הזכרונות מאותו ביקור
מערכת שטורעם
לאחר המהפיכה האיסלאמית באיראן בשנת תשל"ט מונה הרב ידידיה אזרחיאן, לרבה הראשי של הקהילה היהודית באיראן וכאיש הקשר עם המשטר החדש.
 
במהלך משבר בני הערובה באיראן (בו הוחזקו 52 אנשי השגרירות האמריקאית כבני ערובה בטהרן בידי המשטר הקיצוני של האייתולה חומייני), יזם האו"ם ביקור של אנשי-דת אצל השבויים, ובהשפעתו של הרבי נבחר הרב אברהם מרדכי הרשברג - להיות נציג-דת של העם היהודי במשלחת זו.
 
לאחר שמונה לתפקיד, הרב הרשברג התקבל ל'יחידות' אצל הרבי במטרה לקבל הנחיות וברכת הדרך בטרם יסע לביקורו בשגרירות הנצורה באיראן (שכאמור, נועד להיות בקיץ). הרבי ברכו והוסיף: 'ודאי לא תשכח להדליק נרות חנוכה עם אנשי השגרירות' - הוראה שהייתה שמימית לחלוטין, אך לימים התבררה כנבואה מדוייקת.
 
כ"ח בתמוז תשע"ה