ב"ה ערב ש"ק, כ"ב מנחם-אב תשע"ט | 23.08.19
סיום ספר התורה של ילדי ישראל
סיום ספר התורה של ילדי ישראל צילום: ארכיון
הרבי על סיום ס"ת של ילדי ישראל: "דבר הכי נעלה"

ערב סיום ספר התורה החמישי של ילדי ישראל, שטורעם מגיש יומן מרתק ובו היחס שהעניק הרבי למבצע כתיבת ספר התורה, כמה יקר היה הסיום לרבי וכיצד התייחס לכל פרט ופרט. בין היתר, הרבי שלח שליח אישי לאירוע והדגיש שבנסיעתו זו נוסע הרב דבורקין בתור שליח – שליח של הרבי, ושליח של הרבנים בכל מקום שהם
מערכת שטורעם

בהתוועדות ש"פ מסעי תשמ"א הודיע הרבי לציבור החסידים:

כאן המקום להזכיר גם עניין שהזמן גרמא – בנוגע לבשורה הטובה, הגורמת שמחה גדולה, שהגיעה בימים אלו, שבימי 'בין המצרים' סיימו את הרשמת ילדי ישראל לספר-התורה שנכתב לזכותם בירושלים עיר הקודש. הרבי הוסיף והביע את תקוותו החזקה שכתיבת הספר בפועל תסתיים בחודש מנחם?אב, שמזלו אריה.

ובהתוועדות ש"פ ואתחנן תשמ"א הודיע הרבי:

נתקבלה הידיעה שסיום כתיבת ספר-התורה לזכותם של ילדי ישראל בכל העולם כולו, 'הבל שאין בו חטא' – יערך בירושלים עיר?הקודש בשבוע הבא, בכ"ף מנחם-אב, שיום זה מתברך מיום השבת, ש'מיניה מתברכין כולהו יומין'.

השליח המיוחד

כבר בשבת פרשת ואתחנן עברה השמועה ב-770 מפה לאוזן – הרבי עומד לשלוח שליח מיוחד לחגיגת סיום ספר-התורה של ילדי ישראל, הלוא הוא הגאון רבי זלמן-שמעון דבורקין ע"ה, ה'מרא דאתרא' של קראון?הייטס.

ביום שני י"ז מנחם-אב, בשעה עשר וחצי בבוקר, נקרא הרב דבורקין להיכנס להיכלו הק' של הרבי. לאחר ששהה זמן מה בחדרו הק' של הרבי, יצא הרב דבורקין כאשר הרבי מלווה אותו. הרבי נעמד בפתח 'גן עדן התחתון' וליווה אותו במבטו הק' עד שיצא מן הדלת הראשית של 770.

נודע כי הרבי שלח באמצעות הרב דבורקין סך של אלף ומאתיים דולר (12 שטרות של מאה דולר), כהשתתפות במלאכת הכתיבה וברכישת הדיו והקלף. בנוסף לכך מסר לו הרבי, מטעמו ומטעם הרבנית, סכום של 118 דולר כהשתתפות ברכישת כל אחד משני המעילים לספר-התורה (מעיל לבן לימים הנוראים ומעיל כחול לכל ימות השנה). כמו כן שלח איתו הרבי חבילת כסף לחלוקה לצדקה בארץ הקודש. הרבי אף מסר לו בקבוק 'משקה' מיוחד שהגיע מהתוועדות חסידית שהתקיימה לאחרונה במוסקבה אשר בברית?המועצות.

הרבי הוסיף והורה להרב דבורקין שיכתוב בשליחותו אות בספר-התורה הראשון, שמסיימים את כתיבתו עתה, וכן בספר-התורה השני, שכתיבתו מתחילה עתה. הרבי גם הדגיש שבנסיעתו זו נוסע הרב דבורקין בתור שליח – שליח של הרבי, ושליח של הרבנים בכל מקום שהם – ולא בתור רב.

בצהרי אותו יום נפרדו אנ"ש והתמימים ב-770 מהשליח המיוחד בשירה וריקודים, והרב דבורקין יצא בדרכו לנמל התעופה, כשמלווים אותו חשובי החסידים, בראשות מנהל המזכירות של הרבי הרב חדקוב ז"ל. בין המלווים נראו גם הרב מרדכי מענטליק ז"ל, הרב שלמה-אהרן קזרנובסקי ז"ל, הרב יצחק דובער אושפאל ז"ל, הרב יהודה קלמן מארלאו ז"ל, ויבלחט"א המזכיר הרב בנימין קליין, הרב דוד רסקין, הרב שמואל בוטמן, הרב חשד"ב ליפסקר והרב אהרן דוב הלפרין.

בנמל התעופה התקיימה התוועדות חסידית קצרה שארגן הרב יקותיאל ראפ, והנוכחים אמרו 'לחיים' ואיחלו לשליח הצלחה מלאה בשליחותו. הרב אושפאל ז"ל נשא דברים קצרים על חשיבות העניין של סיום ספר?התורה לילדי ישראל, ועל גודל מעלת שליחותו הנכבדה של ראש רבני ליובאוויטש, והביע ברכה שסיום כתיבת ספר?התורה יזרז את בוא הגאולה.

לאחר מכן הוסע הרב דבורקין במכונית מיוחדת עד למרגלות המטוס, כיאה לשליח רם מעלה הנוסע בשליחות מיוחדת מאת הרבי מליובאוויטש, ובתור שליח של רבני ישראל בכל העולם.

יצויין כי לאחר שחזר הרב דבורקין מנסיעתו, נכנס ל'יחידות' אצל הרבי והרבי התעניין אצלו בנוגע לביצוע כל פרטי השליחות.

הרבי אף הורה לרב דבורקין למסור דיווח באוזני "אלה ששלחו אותו" – הילדים במחנה הקיץ "גן ישראל" בניו-יורק. בדברו בפניהם, אמר הרב דבורקין שחוויה כזו עוברים רק פעם אחת בחיים. הוא דיבר על ההתלהבות העצומה שגילה אצל הציבור בארץ?ישראל כלפי המבצע וסיפר שבעקבות הפרסום הרב שהוענק למבצע, אלפי ילדים בארץ-ישראל נרשמו לספר?התורה עוד באותו שבוע.

כמו כן התעניין הרבי בפרוטרוט על כל מהלך החגיגה, מי מהרבנים השתתפו ונשאו דברי תורה, וכן הלאה.

התרגשות אדירה בכתיבת
האותיות האחרונות

לאחר הכנות מרובות מצד מארגני המסיבה, הגיע הרגע הגדול. שבועות ארוכים של לילות ללא שינה הניבו את התוצאה המיוחלת, כאשר רבבות אלפי בית ישראל נהרו מכל הארץ כדי להשתתף במעמד סיום והכנסת ספר התורה.

ביום חמישי כ"ף מנחם-אב, בשעה שלוש אחר הצהריים, התאספו מאות מחסידי חב"ד בבית-הכנסת 'צמח צדק' בעיר העתיקה למעמד כתיבת האותיות האחרונות בספר?התורה, בראשות הגאון הגדול רבי זלמן שמעון דבורקין זצ"ל, אב"ד קהילת קראון-הייטס. אדמו"רים, רבנים מכל חוגי הציבור החרדי, ראשי בתי?דין, רבני ערים וראשי ישיבות מפורסמים, כובדו בכתיבת אות בספר-התורה.

סופרי הסת"ם שעסקו במלאכת הקודש, הרה"ח ר' שלמה אהרן הניג והרה"ח ר' שמשון כהנא, שכתבו את ספר?התורה בבניין בית?כנסת זה, מסרו להם את הקולמוס וכל אחד כתב את האות שעלתה בגורלו.

כ"ק האדמו"ר בעל ה'לב שמחה' מגור זצ"ל ביקש מאחיו כ"ק הרה"צ רבי פנחס מנחם אלתר זצ"ל, שהיה אז ראש ישיבת 'שפת אמת' לייצג אותו בסיום, ואף שלח איתו בקבוק יין בתור ביטוי להשתתפותו האישית. הגרפ"מ אלתר – שהיה לימים לאדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זצ"ל – כובד בכתיבת אות, ובדברי ברכתו הביא ברכה לבוא הגאולה בקרוב ממש[3].

את האות האחרונה בספר כתב הגה"ח רבי זלמן-שמעון דבורקין זצ"ל, שנשלח כאמור ע"י הרבי כשליחו ושליח כלל הרבנים ברחבי תבל. בהגבהת הספר כובד הרב מאיר פריימן ז"ל, ובגלילתו כובד הרב נחום טרבניק זצ"ל.

הגה"ח רבי שניאור זלמן גורארי' ע"ה, מראשי אגודת הרבנים וועד רבני ליובאוויטש בארה"ב, נתכבד להניח על ספר התורה את הכתר העשוי זהב טהור, אשר נתרם והובא על ידו במיוחד מארה"ב.

כל הנוכחים אמרו 'לחיים', והביעו את ברכתם לביאת המשיח בקרוב ממש. המעמד נמשך קרוב לשעתיים, והאווירה בו היתה רווייה בשמחה אמיתית. השירה והניגונים נשמעו כל העת ברחבי הרובע היהודי של העיר העתיקה.

לאחר סיום סעודת-המצוה כתב הרב דבורקין זצ"ל גם את האות הראשונה בספר-התורה השני.

"כתר דומה לכתר ס"ת של משיח"

וזה סיפורו המלא של כתר הזהב שמעטר את ספר-התורה הראשון של ילדי ישראל:

תקופה קצרה לאחר תחילתו של מבצע ספר-התורה לילדי ישראל, דיבר הרבי[4] על כך שנתינת הצדקה צריכה להיות באופן של 'מלכתחילה אריבער' ובאותה התוועדות דיבר גם על מבצע ספר?התורה לילדי ישראל.

בעקבות אותה שיחה החליט הרה"ח הרב שניאור-זלמן גורארי' ע"ה לתרום את הכתר עבור ספר-התורה של ילדי ישראל. הוא דיווח על כך לרבי, וקיבל תשובה בה הורה לו הרבי שהכתר יהיה דומה לכתר המונח על "ספר תורה של משיח". הרב גורארי' שאל את הרבי האם הוא רשאי לבצע שינוי אחד – בניגוד לכתר ההוא שמקצתו זהב[5], הכתר הזה, של ספר התורה לילדי ישראל, יהיה עשוי כולו מזהב – והרבי הסכים לכך.

ספר התורה של משיח היה מונח באותן שנים בקומה הראשונה של בית חיינו 770, בחדר ששימש בעבר את המשפיע הגה"ח ר' שמואל לויטין ז"ל. באמצע הלילה נכנסו לחדר, פתחו את ארון-הקודש, צילמו את צורת הכתר והראו את התמונה לצורף. הצורף ראה את התמונה, ובנה כתר זהה שעשוי כולו מזהב. לאחר שהראו את דוגמת הכתר לרבנית חיה-מושקא נ"ע, נשמר הכתר בכספת מיוחדת.

כתר הזהב של ספר-התורה הראשון
תרומת הגה"ח הרב שניאור-זלמן גורארי' ע"ה

באותה שנה, בשבת פרשת בהעלותך תשמ"א, אמר הרבי ששני ספרי-התורה שיהיו למלך המשיח הם ספר התורה שנכתב לקבלת פני משיח, וספר התורה של ילדי ישראל...

באותו קיץ שהה הרב גורארי' ע"ה בנאות-דשא בשווייץ. שבוע לפני סיום ספר?התורה בארץ-הקודש, התקשר הרב חודקוב ע"ה לבית משפחת גורארי', הודיע להם שהסיום ייערך בכ"ף מנחם?אב, ואמר שהרבי ביקש שהרב גורארי' יהיה השליח להבאת הכתר לארץ?הקודש והנחתו על ספר-התורה. מלכתחילה לא אישר הרופא לרב גורארי' לנסוע לארץ-הקודש באותו קיץ, כי מזג האוויר מאוד חם בימים אלה בארץ הקודש. אך לאחר שהרבי מינה אותו לשלוחו לעניין זה, ביקש הרב גורארי' אישור מיוחד מהרופא לטוס לארץ?ישראל. וכאשר הרופא שמע שמדובר בהוראה של הרבי – התיר לו לנסוע לימים ספורים.

כשהועברה הידיעה אל הרבי, מסר המזכיר הרב חדקוב שהרבי אינו נותן אישור בתור רופא. שוב הועברה הבקשה אל הרופא, ושוב אמר הרופא שאם הרבי שולח את הרב גורארי', הוא מאשר זאת.

לאחר מכן הוטס הכתר מניו?יורק לשוויץ, ומשם הביא הרב גורארי' את הכתר לארץ-הקודש[6].

התהלוכה הענקית וההקפות

לקראת השעה חמש וחצי אחר הצהריים היה רחוב חב"ד בעיר העתיקה, בו שוכן בית-הכנסת 'צמח צדק', מלא וגדוש עד אפס מקום. עם פתיחת שערי בית?הכנסת, נפרשה חופה ותהלוכת ספר?התורה יצאה לדרכה[7].

בראש התהלוכה הענקית צעדו ילדי ישראל ולפידים בידיהם, חצוצרות התזמורת החסידית פצחו בזמר והתהלוכה החלה לצעוד, בליווי אבטחה כבדה, לעבר רחבת הכותל המערבי, שם כבר ציפו לספר?התורה רבבות אנשים, נשים וטף שהגיעו מכל רחבי הארץ.

המנחה הרב נפתלי רוט הזמין את הרב אשכנזי רבו של כפר חב"ד, לנהל את סדר אמירת פסוקי 'אתה הראת' ואת ההקפות שלאחר מכן. ואכן, הרב אשכנזי ניהל את המעמד המרומם בהתרגשות רבה, כראוי לאירוע ההיסטורי הנשגב.

האווירה במקום היתה מחשמלת וגלי שמחה אדירים הציפו את כל קהל החוגגים. כל ספרי-התורה הוצאו מארונות הקודש אשר בכותל המערבי, כדי לקבל את ספר-התורה של ילדי ישראל. רבבות הנוכחים הקיפו את ספר?התורה בשמונה הקפות, ורקדו סביבו בהתלהבות עצומה שסחפה עימה גם תיירים ועוברי אורח שנקלעו למעמד הקדוש והנשגב.

היה זה מחזה מרגש ביותר ומרנין לב. דמעות התרגשות אחזו בקהל הרבבות כל אימת שהחלה 'הקפה' נוספת עם ספר?התורה, והשמחה במעגלי הריקודים הרקיעה שחקים.

הס הושלך בקהל הרבבות כשמנחה החגיגה הענקית, הרב נפתלי רוט, מבקש מנציגם של רבבות אלפי ילדי ישראל, הנער ברוך סלונים הי"ו, להביע בשם אלפי הילדים הנמצאים במעמד הסיום ומאות אלפי חבריהם הפזורים בכל תפוצות ישראל את רגשי שמחתם כ"חתני החגיגה" הזו.

מרחבת הכותל הושב ספר-התורה למשכנו הקבוע בבית?הכנסת 'צמח צדק'[8]. לאחר שהספר הוכנס לארון-הקודש, נערכה במקום סעודה גדולה והתוועדות חסידית. תוך כדי הסעודה, קרוב לחצות הלילה, הפתיע את המסובים כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א שהגיע לקחת חבל בשמחת התורה, והאזין משך זמן לדבריו של המשפיע ר' מענדל פוטרפס ז"ל. ההתוועדות נמשכה עד השעה 3:30 לפנות בוקר אז פנו המסובים להאזין לשידור ישיר מההתוועדות של הרבי לרגל כ"ף מנחם אב[9].

מגלגלין זכות ליום זכאי

במהלך ההתוועדות הקדיש הרבי שיחת?קודש ארוכה במיוחד ל"דבר הכי נעלה", כלשונו הקדוש, הרבי פתח ואמר:

"ביום זה, כ"ף מנחם-אב, נסתיימה כתיבת ספר?התורה לזכותם של ילדי ישראל, בירושלים עיר הקודש, לפנים מן החומה, בבית?הכנסת ובית?המדרש, בית שמגדלין בו תפילה ומגדלין בו תורה.."

וביאר בשיחה ארוכה את המעלה הנפלאה של הסיום ס"ת לילדי ישראל הנערך בירושלים.

[1]. יצויין כי התוכנית המקורית היתה לערוך את החגיגה בחצר בית?הכנסת 'צמח צדק', אך לאחר שנודע על ההשתתפות ההמונית הצפויה, החליטו הרבנים לקיים את המעמד הגדול ברחבת הכותל המערבי.

[2]. הרבי כתב לאחר מכן לרב ירוסלבסקי שי' שהיתה זו הזדמנות פז לאחד עוד הרבה יותר רבנים בארץ ישראל שישתתפו בחגיגת הסיום.

[3].בעת שחזר במונית, בליווי הרה"ח ר' משה גלבשטיין שי', סיפר לו ה'פני מנחם' זצ"ל שחיבר לכבוד המעמד החשוב קונטרס גדול המכיל 80 קושיות בנוגע למצות כתיבת ספר?תורה (נדפס בספר 'כבוד חכמים').

[4]. בהתוועדות אדר"ח אייר.

[5]. הכתר של ס"ת של משיח עשוי משילוב של זהב וכסף.

[6]. הפרטים נתבררו מפי בני משפחת גורארי' שיחיו.

[7]. מהגה"ח הרב חיים?שלום דייטש שי' שמענו שהגרז"ש דבורקין זצ"ל הורה לערוך את סיום כתיבת האותיות באולם שבקומת הקרקע של בית?הכנסת, ולא באולם התפילה עצמו. וזאת, משום שאם סיום הכתיבה נערך במקום שאליו מוכנס לאחר מכן ספר?התורה, אין לצאת עם ספר?התורה לרחבת הכותל המערבי, רק בשביל הריקודים. ולכן הורה הרב דבורקין שסיום כתיבת האותיות ייערך בקומת הקרקע, וההליכה עם ספר?התורה בדרכו לבית?הכנסת תהיה גם דרך רחבת הכותל.

[8]. יצויין כי בהזדמנות מסויימת, כשדיבר הרבי על מעלותיו של בית?הכנסת 'צמח צדק', הוסיף: "ונוסף לזה – שם נכתב ומונח ספר?התורה הראשון שנכתב כדי לאחד את כל ילדי ישראל בכל העולם כולו, כפי שכבר מפורסם אצל 'כל אפסי ארץ'" – "התוועדויות" תשמ"ב ח"ב עמ' 1017.

[9]. "כפר חב"ד" גיליון 27.

י"ט במנחם-אב תשע"ב